Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dz.Urz.KGP.2009.16.87 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.24.280 | pełnomocnictwo z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Realizacja niektórych zadań Ministra Obrony Narodowej przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2009.24.262 | decyzja z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wzór informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego.

Dz.Urz.MF.2009.15.85 | komunikat z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 221/09.

Dz.Urz.ULC.2010.1.11 | komunikat z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-880 MHz oraz 921-925 MHz.

Dz.Urz.UKE.2009.51.142 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890-915 MHz oraz 935-960 MHz.

Dz.Urz.UKE.2009.51.144 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890-915 MHz oraz 935-960 MHz.

Dz.Urz.UKE.2009.51.144 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-915 MHz oraz 921-960 MHz.

Dz.Urz.UKE.2009.51.141 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.14.51 | decyzja z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz.

Dz.Urz.UKE.2009.51.145 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880-890 MHz oraz 925-935 MHz.

Dz.Urz.UKE.2009.51.143 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.5 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania ramowego programu szkolenia dla terapeutów środowiskowych.

Dz.Urz.MZ.2009.13.61 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.12.78 | komunikat z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.12.76 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Dz.Urz.MF.2009.15.84 | komunikat z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 840/08.

Dz.Urz.ULC.2010.1.10 | komunikat z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie planowania strategicznego i sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.16.86 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2009.13.58 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.12.75 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2010.

Dz.Urz.NBP.2009.20.22 | uchwała z dnia 15 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc