Departmental acts

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.82 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.82 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.82 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.87 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.87 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.88 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.89 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.4 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.4 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.91 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.91 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.91 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.91 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.90 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.16 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.16 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.16 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2009.14.76 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności w dniu 21 marca 2010 r.

Dz.Urz.KNF.2009.6.29 | komunikat z dnia 7 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2009.6.30 | komunikat z dnia 7 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wskazanie jednostek zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Dz.Urz.MI.2009.13.46 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Resortowa strategia antykorupcyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych na lata 2009-2010.

Dz.Urz.MSZ.2009.6.90 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Cork (Irlandia).

Dz.Urz.MSZ.2009.6.103 | decyzja z dnia 6 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2009.12.54 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Dz.Urz.MZ.2009.12.53 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zasady gospodarowania składnikami majątkowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.14.81 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 130/05.

Dz.Urz.ULC.2009.17.195 | komunikat z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MZ.2009.12.55 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.75 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.16.83 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.22.248 | pełnomocnictwo z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.22.249 | pełnomocnictwo z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie pełnomocnictwa.

Dz.Urz.MON.2009.22.245 | decyzja z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Komitetu Sterującego Programu PPWOW.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.44 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 193/05.

Dz.Urz.ULC.2009.17.194 | komunikat z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Piaskach.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.43 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Ochrona obiektów Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.16.82 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie wytycznych kształtowania stawek czynszu za dzierżawę gruntów na potrzeby eksploatacji kopalin.

B.I.LP.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie wytycznych kształtowania stawek czynszu za dzierżawę gruntów na potrzeby eksploatacji kopalin.

B.I.LP.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 211/04.

Dz.Urz.ULC.2009.17.193 | komunikat z dnia 1 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania sądu konkursowego.

B.I.LP.2010.1.3 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2009.12.67 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2009.36.86 | informacja z dnia 30 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.11.72 | komunikat z dnia 30 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.

Dz.Urz.MON.2009.22.242 | decyzja z dnia 30 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2009.13.133 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2009 r.

Dz.Urz.MSZ.2009.6.102 | decyzja z dnia 30 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie Odznaki Honorowej "Bene merito".

Dz.Urz.MSZ.2009.6.101 | decyzja z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2010.1.10 | decyzja z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt indywidualny