Departmental acts

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 598/10.

Dz.Urz.ULC.2011.8.28 | komunikat z dnia 31 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad obiegu informacji jawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.1.8 | zarządzenie z dnia 31 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2011.5.7 | informacja z dnia 30 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2011.5.68 | zarządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2011.5.69 | zarządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2011.5.70 | zarządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.21 | zarządzenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.4.38 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.4.38 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2011.4.16 | komunikat z dnia 30 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe w 2011 r. oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2011.6.8 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.37 | decyzja z dnia 30 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do składu Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.4.37 | decyzja z dnia 29 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Młodych Naukowców.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.34 | zarządzenie z dnia 29 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Młodych Naukowców.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.34 | zarządzenie z dnia 29 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu egzaminu sędziowskiego.

Dz.Urz.MS.2011.5.63 | zarządzenie z dnia 29 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.33 | zarządzenie z dnia 29 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.7.87 | decyzja z dnia 29 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2011.2.17 | zarządzenie z dnia 29 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.20 | zarządzenie z dnia 29 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2011.5.64 | zarządzenie z dnia 29 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2011.5.65 | zarządzenie z dnia 29 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Funkcjonowanie w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych.

Dz.Urz.MON.2011.7.85 | decyzja z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Dz.Urz.MZ.2011.3.37 | obwieszczenie z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MI.2011.3.19 | decyzja z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MI.2011.3.19 | decyzja z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MI.2011.3.19 | decyzja z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MI.2011.3.19 | decyzja z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MI.2011.3.19 | decyzja z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MI.2011.3.19 | decyzja z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MI.2011.3.19 | decyzja z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2011 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2011.5.40 | zarządzenie z dnia 28 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 80 - Regionalne izby obrachunkowe.

Dz.Urz.MSWiA.2011.5.26 | decyzja z dnia 28 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2011.3.18 | decyzja z dnia 28 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie katalogu wydatków z funduszu leśnego.

B.I.LP.2011.5.40 | zarządzenie z dnia 28 marca 2011 r. | Akt jednorazowy