Departmental acts

Powołanie Kapituły II edycji Konkursu "GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.18 | zarządzenie z dnia 25 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Publikowanie listy zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich.

Dz.Urz.MRiRW.2011.4.6 | ogłoszenie z dnia 25 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Publikowanie listy zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich.

Dz.Urz.MRiRW.2011.4.6 | ogłoszenie z dnia 25 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie polskiej części Rady Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa oraz nadanie jej regulaminu.

Dz.Urz.MSZ.2011.4.28 | zarządzenie z dnia 25 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.32 | zarządzenie z dnia 25 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.32 | zarządzenie z dnia 25 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2011.1.2 | zarządzenie z dnia 25 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2011-2014.

B.I.LP.2011.4.36 | decyzja z dnia 24 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.17 | zarządzenie z dnia 23 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.6.81 | decyzja z dnia 23 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom na 2011 r.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.23 | obwieszczenie z dnia 23 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.3.32 | zarządzenie z dnia 23 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2011.3.15 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2011.6.69 | zarządzenie z dnia 22 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2011.4.22 | zarządzenie z dnia 22 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.6.84 | upoważnienie z dnia 21 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Ewidencja Uczestników Kontyngentów Policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2011.3.18 | decyzja z dnia 21 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni.

Dz.Urz.MI.2011.3.17 | zarządzenie z dnia 21 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Morskiemu w Słupsku.

Dz.Urz.MI.2011.3.15 | zarządzenie z dnia 21 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie.

Dz.Urz.MI.2011.3.16 | zarządzenie z dnia 21 marca 2011 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.7.92 | pełnomocnictwo z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo - Ogrodowy w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.16 | zarządzenie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo - Ogrodowy w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.16 | zarządzenie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo - Ogrodowy w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.16 | zarządzenie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.17 | zarządzenie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.17 | zarządzenie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.18 | zarządzenie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.18 | zarządzenie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.19 | zarządzenie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.19 | zarządzenie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2013.56 t.j. | zarządzenie z dnia 18 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych.

Dz.Urz.MZ.2011.3.30 | zarządzenie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Konkurs ogłoszony w ramach ogólnokrajowej akcji "Polska dla wszystkich".

Dz.Urz.MSZ.2011.4.27 | zarządzenie z dnia 17 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Konkurs ogłoszony w ramach ogólnokrajowej akcji "Polska dla wszystkich".

Dz.Urz.MSZ.2011.4.27 | zarządzenie z dnia 17 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Konkurs ogłoszony w ramach ogólnokrajowej akcji "Polska dla wszystkich".

Dz.Urz.MSZ.2011.4.27 | zarządzenie z dnia 17 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji likwidacyjnej.

Dz.Urz.MF.2011.3.13 | zarządzenie z dnia 17 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Maklerzy papierów wartościowych, którzy złożyli egzamin uzupełniający.

Dz.Urz.KNF.2011.4.12 | komunikat z dnia 16 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2011.2.16 | zarządzenie z dnia 16 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.4.15 | komunikat z dnia 16 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.4.14 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie dorocznego święta Dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Dz.Urz.MON.2011.6.75 | decyzja z dnia 16 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2011.6.79 | decyzja z dnia 16 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu.

Dz.Urz.MON.2011.6.77 | decyzja z dnia 16 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2011.4.10 | komunikat z dnia 16 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2011.4.11 | komunikat z dnia 16 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2011.4.9 | komunikat z dnia 16 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 620/10.

Dz.Urz.ULC.2011.8.27 | komunikat z dnia 16 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.6.74 | decyzja z dnia 16 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.16 | zarządzenie z dnia 16 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadanie wyróżniającej nazwy 18. pułkowi rozpoznawczemu.

Dz.Urz.MON.2011.6.73 | decyzja z dnia 15 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Dz.Urz.MON.2011.6.72 | decyzja z dnia 15 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.4.13 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.4.12 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

NFZ.2011.9.12 | zarządzenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt utracił moc