Dzienniki UE

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2011.281.9 | komunikat z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-360/11: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii.

Dz.U.UE.C.2011.282.8/2 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2011.281.6 | komunikat z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-331/11: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Słowackiej.

Dz.U.UE.C.2011.282.4/1 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-323/11: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwu Danii.

Dz.U.UE.C.2011.282.3/2 | ogłoszenie z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dz.U.UE.C.2011.281.1 | komunikat z dnia 24 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6348 - Arla Foods/Allgäuland).

Dz.U.UE.C.2011.279.36 | ogłoszenie z dnia 23 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.279.29 | informacja z dnia 22 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6218 - Ineos/Tessenderlo Group S-PVC Assets).

Dz.U.UE.C.2011.279.28/2 | komunikat z dnia 23 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6349 - Motherson/Cross Industries/Peguform/Wethje).

Dz.U.UE.C.2011.279.28/1 | komunikat z dnia 23 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Rozporządzenie wykonawcze 2011/946 ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

Dz.U.UE.L.2011.246.24 | rozporządzenie z dnia 22 września 2011 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie wykonawcze 2011/945 ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

Dz.U.UE.L.2011.246.20 | rozporządzenie z dnia 22 września 2011 r. | Akt utracił moc

Decyzja 2011/940/UE w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Dz.U.UE.L.2011.246.5 | decyzja z dnia 14 września 2011 r. | Akt utracił moc

Decyzja 2011/623/WPZiB w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji EUPOL DR Konga

Dz.U.UE.L.2011.245.21 | decyzja z dnia 16 września 2011 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG.

Dz.U.UE.C.2011.278.9 | informacja z dnia 22 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Pomoc państwa - decyzja o niewniesieniu sprzeciwu.

Dz.U.UE.C.2011.278.8 | informacja z dnia 22 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Pomoc państwa - decyzja o niewniesieniu sprzeciwu.

Dz.U.UE.C.2011.278.7 | informacja z dnia 22 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Pomoc państwa - decyzja o niewniesieniu sprzeciwu.

Dz.U.UE.C.2011.278.6 | informacja z dnia 22 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.278.4 | informacja z dnia 21 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6185 - Flabeg Holding/Schott Solar CPS).

Dz.U.UE.C.2011.278.1/2 | komunikat z dnia 22 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6058 - Bank of Scotland/Barclays Bank/KEW Green Hotels).

Dz.U.UE.C.2011.278.1/1 | komunikat z dnia 22 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2011/621/WPZiB przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

Dz.U.UE.L.2011.243.19 | decyzja z dnia 21 września 2011 r. | Akt utracił moc

Decyzja 2011/621/WPZiB przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

Dz.U.UE.L.2011.243.19 | decyzja z dnia 21 września 2011 r. | Akt utracił moc

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2011.276.4 | informacja z dnia 20 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Inicjatywa w zakresie wspólnego planowania badań naukowych "Zdrowe i wydajne morza i oceany".

Dz.U.UE.C.2011.276.1 | zalecenie z dnia 16 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Decyzja 2011/547/UE w sprawie uruchomienia w Rumunii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

Dz.U.UE.L.2011.242.8 | decyzja z dnia 12 września 2011 r. | Akt indywidualny