Professional association acts

Naruszenie niezależności prokuratorów podległych Prokuratorowi Okręgowemu w C.

Prok.2014.9.3 | uchwała z dnia 3 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Naruszenie niezależności prokuratorów Prokuratury Rejonowej w O. przez Prokuratora Rejonowego w O.

Prok.2014.9.3 | uchwała z dnia 3 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych.

Sędz.2014.9.2 | opinia z dnia 2 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji do spraw działalności upowszechniającej naukę.

PAN.2014.8.29 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.8.22 | uchwała z dnia 22 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na szkolenie z zakresu finansów i rachunkowości.

Lekarz.2014.8.22 | uchwała z dnia 22 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wygaśnięcie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.8.22 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała Nr 155/13/P-VI w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2014.

Lekarz.2014.8.22 | uchwała z dnia 22 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

RGNiSW.2014.8.19 | uchwała z dnia 19 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2014.8.14 | uchwała z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2014.8.14 | uchwała z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2014.8.14 | uchwała z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Protokół V Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu IX Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2014.8.14 | protokół z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Protokół V Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu IX Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2014.8.14 | protokół z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do lekarzy i lekarzy dentystów o zapewnienie pacjentom skutecznego zwalczania bólu.

Lekarz.2014.8.8 | apel z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o leczeniu niepłodności.

Lekarz.2014.8.8 | stanowisko z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2014.8.8 | uchwała z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej.

Lekarz.2014.8.8 | uchwała z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Informacja dla notariuszy.

Notar.2014.8.1 | informacja z dnia 1 sierpnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Funkcjonowanie Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej.

Sędz.2014.7.31 | stanowisko z dnia 31 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2014.7.31 | opinia z dnia 31 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2014.7.25 | uchwała z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Informacja dla notariuszy.

Notar.2014.7.24 | informacja z dnia 24 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Poprawka do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk senacki nr 628).

Sędz.2014.7.11 | opinia z dnia 11 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Sędz.2014.7.11 | opinia z dnia 11 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.7.11 | opinia z dnia 11 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Lekarz.2014.7.11 | uchwała z dnia 11 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii.

Lekarz.2014.7.11 | uchwała z dnia 11 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2014.7.11 | uchwała z dnia 11 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zmiana przepisów dotyczących stwierdzania zgonu i wystawiania karty zgonu.

Lekarz.2014.7.11 | stanowisko z dnia 11 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

RGNiSW.2014.7.9 | uchwała z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

RGNiSW.2014.7.9 | uchwała z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Konieczność nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

KRASP.2014.7.4 | stanowisko z dnia 4 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany

Proponowane zmiany przepisów dotyczących obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych.

KRASP.2014.7.4 | uchwała z dnia 4 lipca 2014 r. | Akt nieoceniany