Professional association acts

Uchwalenie planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2017 rok.

Aptek.2017.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Współpraca z Aptekarską Grupą Wsparcia Radix sp. z o.o. oraz Gempharm sp. z o.o.

Aptek.2017.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie preliminarza (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2017 rok.

Aptek.2017.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2016 r.

Aptek.2017.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie i nadanie odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rekomendowanie przedstawiciela Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do Komisji Egzaminacyjnej.

Rewid.2017.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie jednolitego tekstu Regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii.

PAN.2017.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2017 r.

Rewid.2017.3.14 | uchwała z dnia 14 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Nabór na rezydentury w sesji wiosennej 2017 r.

Lekarz.2017.3.10 | stanowisko z dnia 10 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Sędz.2017.3.10 | opinia z dnia 10 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie informacji o działalności samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w 2016 r.

Lekarz.2017.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Lekarz.2017.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakup skanera.

Lekarz.2017.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu komputerowego.

Lekarz.2017.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Lekarz.2017.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie immunologii klinicznej.

Lekarz.2017.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie patomorfologii.

Lekarz.2017.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Sędz.2017.3.9 | opinia z dnia 9 marca 2017 r. | Akt nieoceniany