Professional association acts

(bez tytułu).

KRD.2017.4.10 | uchwała z dnia 10 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2017.

Radc.2017.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Prezesa Zarządu Fundacji "Subsidio venire" z siedzibą w Warszawie.

Radc.2017.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2017.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2017.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych".

Radc.2017.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2017.

Radc.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2017.

Radc.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2017.

Radc.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Sędz.2017.4.7 | opinia z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na Zjazd Ukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego.

Lekarz.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór miejsca obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2017.

Lekarz.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej.

Radc.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2017.4.6 | opinia z dnia 6 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji.

Sędz.2017.4.5 | opinia z dnia 5 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Kontynuacja polis ubezpieczeniowych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2017.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Opinia dotycząca zmiany nazwy PWSZ w ustawie 2.0.

KRPSZ.2017.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2017.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu KRAUM ds. przygotowania założeń do ustawy o szpitalach klinicznych.

KAAUM.2017.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie III wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2014.

Podat.2017.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie II wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2013.

Podat.2017.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie II wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2015.

Podat.2017.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie błędu poprzednich lat obrotowych.

Podat.2017.3.31 | stanowisko z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie nadwyżki bilansowej kosztów nad przychodami oraz dochodu zwolnionego z podatku za rok 2016.

Podat.2017.3.31 | stanowisko z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie nadwyżki bilansowej przychodów nad kosztami oraz dochodu zwolnionego z podatku za rok 2013.

Podat.2017.3.31 | stanowisko z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie nadwyżki bilansowej przychodów nad kosztami oraz dochodu zwolnionego z podatku za rok 2015.

Podat.2017.3.31 | stanowisko z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rozwiązanie Zespołu ds. opracowania zmian w Regulaminie działania KRDP oraz Prezydium KRDP.

Podat.2017.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie wsparcia finansowego dla ELSA Poland.

Podat.2017.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór Przewodniczących komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2017.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakończenie inwentaryzacji składników majątku Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.3.31 | decyzja z dnia 31 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wykorzystanie nadwyżki przychodów za rok 2016.

KRPSZ.2017.3.30 | uchwała z dnia 30 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie budżetu na 2017 rok.

KRPSZ.2017.3.30 | uchwała z dnia 30 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

KRPSZ.2017.3.30 | uchwała z dnia 30 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjmowanie protokołów z poprzedniego posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

Podat.2017.3.28 | uchwała z dnia 28 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.3.27 | uchwała z dnia 27 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.3.25 | uchwała z dnia 25 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.3.25 | uchwała z dnia 25 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Określenie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Adwok.2017.3.25 | uchwała z dnia 25 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich.

Adwok.2017.3.25 | uchwała z dnia 25 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

Lekarz.2017.3.24 | stanowisko z dnia 24 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Lekarz.2017.3.24 | stanowisko z dnia 24 marca 2017 r. | Akt nieoceniany