Professional association acts

Objęcie opieką medyczną pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.3.1 | zarządzenie z dnia 1 marca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu)

KRD.2017.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów.

Lekarz.2017.2.24 | stanowisko z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na posiedzenie Związku Lekarzy Polskich w Chicago.

Lekarz.2017.2.24 | uchwała z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.2.24 | uchwała z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.2.24 | uchwała z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Lekarz.2017.2.24 | uchwała z dnia 24 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2017.2.22 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2017.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.2.15 | uchwała z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.2.15 | uchwała z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Minimalna wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2017 r.

Rewid.2017.2.14 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Prok.2017.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 r.

Rewid.2017.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Zajęcia z zakresu gender studies.

KRASP.2017.2.13 | stanowisko z dnia 13 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Organizacja posiedzenia organów Naczelnej Izby Lekarskiej poza jej siedzibą.

Lekarz.2017.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów.

Sędz.2017.2.10 | stanowisko z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

Lekarz.2017.2.10 | stanowisko z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany