Professional association acts

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

NIPIP.2019.6.6 | stanowisko z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Rozliczania kosztów sporządzenia opinii sądowo-lekarskich.

KAAUM.2019.6.6 | uchwała z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Politechniki Lubelskiej.

PLUB.2019.6.6 | statut z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Określenie kalendarza wyborczego.

NIPIP.2019.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

NIPIP.2019.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Ramowe regulaminy organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2019.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

NIPIP.2019.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

NIPIP.2019.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków.

NIPIP.2019.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Cofnięcie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o kontrolę konstytucyjności prawa.

Lekarz.2019.5.31 | uchwała z dnia 31 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP za rok 2018.

KRASP.2019.5.31 | uchwała z dnia 31 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Umowa najmu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Krajowej Izby Radców Prawnych.

Radc.2019.5.31 | uchwała z dnia 31 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2019.5.31 | stanowisko z dnia 31 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Wycena świadczeń stomatologicznych.

Lekarz.2019.5.31 | stanowisko z dnia 31 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2018.

Lekarz.2019.5.31 | uchwała z dnia 31 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2018.

Lekarz.2019.5.31 | uchwała z dnia 31 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie wydawnictw Krajowej Rady Radców Prawnych.

Radc.2019.5.31 | uchwała z dnia 31 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego XV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2019.5.31 | uchwała z dnia 31 maja 2019 r. | Akt nieoceniany