Professional association acts

Brak tytułu.

KRD.2019.5.30 | uchwała z dnia 30 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku.

PAN.2019.5.30 | decyzja z dnia 30 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego.

USZCZ.2019.5.30 | statut z dnia 30 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Protest diagnostów laboratoryjnych.

Lekarz.2019.5.29 | stanowisko z dnia 29 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Protest fizjoterapeutów.

Lekarz.2019.5.29 | stanowisko z dnia 29 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego.

UJ.2019.5.29 | statut z dnia 29 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

UMCS.2019.5.29 | statut z dnia 29 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.

UWROC.2019.5.29 | statut z dnia 29 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na zakup licencji Microsoft Office 365 Business Premium.

Podat.2019.5.28 | uchwała z dnia 28 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.5.27 | zarządzenie z dnia 27 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Łódzkiego.

UL.2019.5.27 | statut z dnia 27 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Finansów.

Lekarz.2019.5.24 | apel z dnia 24 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Sędz.2019.5.24 | opinia z dnia 24 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputerów.

Lekarz.2019.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydatów na konsultantów krajowych.

Lekarz.2019.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Sędz.2019.5.23 | stanowisko z dnia 23 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.5.23 | zarządzenie z dnia 23 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy - Karta Praw Podatnika.

Sędz.2019.5.22 | opinia z dnia 22 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Sędz.2019.5.22 | opinia z dnia 22 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Przewodniczących Komitetów Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.5.22 | decyzja z dnia 22 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2019.

PAN.2019.5.20 | uchwała z dnia 20 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji do spraw upowszechniania i promocji działalności naukowej.

PAN.2019.5.20 | decyzja z dnia 20 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ds. wyboru członków Akademii.

PAN.2019.5.20 | uchwała z dnia 20 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Krajowy standard usług pokrewnych 4401PL.

Rewid.2019.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.5.15 | uchwała z dnia 15 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji do spraw upowszechniania i promocji działalności naukowej.

PAN.2019.5.15 | decyzja z dnia 15 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2019.5.10 | apel z dnia 10 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2019.5.10 | opinia z dnia 10 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.5.10 | uchwała z dnia 10 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2019.5.9 | opinia z dnia 9 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Opolskiego.

UOPOL.2019.5.9 | statut z dnia 9 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Wpis na listę ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2019.5.9 | uchwała z dnia 9 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Wpis na listę ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2019.5.9 | uchwała z dnia 9 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Wpis na listę ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2019.5.9 | uchwała z dnia 9 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Wpis na listę ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2019.5.9 | uchwała z dnia 9 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.5.7 | uchwała z dnia 7 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji organizacyjno-programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2019 r.

Rewid.2019.5.7 | uchwała z dnia 7 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Prace Krajowej Rady Kuratorów z 18 kwietnia 2019 roku.

Kurat.2019.5.7 | informacja z dnia 7 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Sprawa prejudycjalna: C-824/18.

Sędz.2019.5.7 | stanowisko z dnia 7 maja 2019 r. | Akt nieoceniany