Czy część wydzielonej działki może służyć do wyliczenia wskaźników zabudowy oraz terenu biologicznie czynnego określonych w... - OpenLEX

Czy część wydzielonej działki może służyć do wyliczenia wskaźników zabudowy oraz terenu biologicznie czynnego określonych w decyzji o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X otrzymał warunki zabudowy na teren obejmujący działkę AA, następnie działkę podzielił na AA/1 i AA/2. Działkę AA/1 sprzedał. Nabywca działki AA/1 przeniósł na siebie wydaną decyzję o warunkach zabudowy i wystąpił o pozwolenie na budowę budynku na kupionej działce. Do wniosku inwestor dołączył wykaz zmian gruntowych oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane na działkę AA/1 – jako własność oraz na działkę AA/2 - jako stosunek zobowiązaniowy. Na działce AA/2 nie jest lokalizowana inwestycja, działka ta posłużyła do wyliczenia wskaźników zabudowy oraz terenu biologicznie czynnego określone w decyzji o warunkach zabudowy.

Czy organ architektoniczno-budowlany może uznać to za zgodne z przepisami prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?