Czy nauczycielowi przysługuje dzień wolny od pracy za sprawowanie opieki nad uczniami w okresie wiosennej przerwy świątecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dzień 2 kwietnia był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Nauczyciel tego dnia był na zielonej szkole. Czy należy mu się za ten dzień wolne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX