Questions and answers

Czy pomoc dla osób usamodzielnianych na zagospodarowanie należy traktować jako dochód w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo żądać, by na czas pracy pracownik oddał mu swoją kartę wstępu na teren zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy pracodawca może przechowywać kartę leczenia szpitalnego emeryta, który ubiega się o zapomogę z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy projekt budowy parowej kotłowni gazowej o mocy 2000 kW wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą sanitarnohigienicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy projekt gazowej kotłowni parowej o mocy pow. 2000kW wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą sanitarnohigienicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy prowadząc firmę świadczącą usługi taksówkarskie, podatnik może odliczać VAT od paliwa w 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przekazać sprawę organowi właściwemu miejscowo według aktualnego miejsca zamieszkania strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy przydzielanie doraźnych zastępstw na cały rok szkolny jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka komandytowa będzie mogła amortyzować samochody od wartości rynkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka z o.o. może rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu 2018 r. nieumorzoną wartość budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy musi nastąpić na wniosek dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy upominki na Dzień Kobiet można rozliczyć z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wydatek na nabycie przedsiębiorstwa przedszkola można zaliczyć jednorazowo w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zasiłki z ubezpieczenia społecznego podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy z powodów ekonomicznych można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem objętym ochroną przedemerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Do jakich obiektów zaliczyć drewnianą kładkę gospodarczo-widokową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Gdzie należy przekazywać odpady rolnicze tj. folię rolniczą i siatkę do owijania balotów słomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Ile tygodniu urlopu ojcowskiego ma do wykorzystania nauczyciel, który przysposobił dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa przetwarzania danych osobowych członków przez Koło łowieckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaką procedurę przeprowadzić po wydaniu decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak ewidencjonować pośrednictwo w sprzedaży biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie dane osobowe z listy pełnomocnictw należy odczytać na walnym zgromadzeniu spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie pozwolenia musi uzyskać inwestor na wykonanie robót w budynku znajdującym się na obszarze parku narodowego i Natura 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jaki jest maksymalny dobowy wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w przedszkolu niesamorządowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak korzystać ze zwolnienia w przypadku, gdy część produkcji prowadzona jest poza SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy wyrównać nauczycielowi dodatek do wynagrodzenia, jeśli został on wypłacony nieprawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak określić szerokość działki budowlanej o kształcie trójkąta o bokach 20x22x30m?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż czasopisma w pakiecie z wersją elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć nadgodziny pracownika samorządowego pracującego w różnych godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak ujmować faktury korygujące na przełomie roku dla celów rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ustalić czas wnoszenia opłaty za przekształcenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować opłatę przekształceniową przed wystawieniem zaświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR domeny zakupione w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto jest organem właściwym do stwierdzenia w drodze uchwały przekształcenia liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto w latach 1992 – 1994 obowiązkowo podlegał ubezpieczeniu społecznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Na kogo powinna zostać wystawiona faktura VAT kancelarii prawnej za świadczoną usługę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznającą zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakiej wysokości będzie wypłacona nagroda jubileuszowa dla nauczyciela zatrudnionego na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób jednostka budżetowa powinna zaewidencjonować zasądzone odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne