Czy jeżeli projekt został uzgodniony pod względem ochrony p.poż., to czy do zawiadomienia o zakończeniu budowy konieczne jest... - OpenLEX

Czy jeżeli projekt został uzgodniony pod względem ochrony p.poż., to czy do zawiadomienia o zakończeniu budowy konieczne jest przedłożenie oświadczenia o braku sprzeciwu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli projekt budowlany nie objęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (budowa sieci wodociągowej) został uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej, to czy do zawiadomienia o zakończeniu budowy konieczne jest przedłożenie zgodnie z art. 56 ust. 1a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 pr. bud. - zarówno PSP, jak i PIS, czy tylko PSP w związku z dokonanym uzgodnieniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX