Questions and answers

W jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy do komisji na egzamin gimnazjalny można powołać nauczycieli, którzy są zatrudnieni na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dziecko umieszczone w żłobku może korzystać z posiłków w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy mimo istnienia komisji socjalnej wypłaty zapomóg muszą być konsultowane ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest zatrudnienie konserwatora budynków na mocy porozumienia pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można wydać kserokopię wywiadu środowiskowego na podstawie art. 73 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zamienić wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego na pomoc w formie rzeczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy OPS może uznać, że obowiązek alimentacyjny jest wypełniany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej może stanowić dowód utraty dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik może zastosować ulgę abolicyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przepisy określają w jakiej formie pracodawca wyznacza pracownika do przeprowadzania instruktażu ogólnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy przysługuje KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje ulga rehabilitacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne będzie świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy świadczenie rehabilitacyjne powinno być doliczone do dochodu za listopad, grudzień i styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy uchylić decyzję przyznającą stronie zasiłek rodzinny za okres, w którym zachodzi koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wartość kosztów naliczonych dokumentami PK należy wyłączyć z podstawy opodatkowania za rok 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zasiłek chorobowy stanowi dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaka odprawa przysługuje nauczycielowi dyplomowanemu odchodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak dokonać rozliczenia ze zleceniobiorcą nadpłaty na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić do ulgi podatkowej dla działalności innowacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy obliczyć ważność oceny nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak obliczyć, czy nauczyciel jest uprawniony do uzyskania nagrody jubileuszowej na 40-lecie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak obliczyć ewkiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak traktować wypadek studenta zleceniobiorcy nie podlegającego ubezpieczeniu wypadkowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak zminimalizować ryzyko oddziaływania promieniowania RTG na sąsiednie pomieszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Kiedy uczeń klasy III technikum realizujący nauczanie indywidualne powinien odbyć praktykę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy wydać decyzję uchylającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy gmina może być podatnikiem podatku od budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy Informacja ST-ST/A obejmuje tylko wyodrębnione biuro, czy tez mieszkania prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy ustanowić służebność, by zająć część dachu budynku gminnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o skierowaniu do DPS oraz ustaleniu odpłatności osób zobowiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy nauczyciel ma prawo do dodatku za wysługę lat w dodatkowym miejscu pracy po przepracowaniu trzech lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy od zaliczki można odliczyć podatek zagraniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłaty za znak towarowy podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy OPS powinien zgłosić osobę do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać za nią składkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ może wydać duplikat decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne