Questions and answers

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprowadzaniu towarów z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W której rubryce PIT-11 należy uwzględnić wartość zwróconych zleceniobiorcy składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co należy rozumieć poprzez pojęcie niezgodności treści oferty z treścią SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy dokonać korekty wstecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do kiedy nauczycielka powracająca z urlopu rodzicielskiego powinna wykorzystać urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na wycinkę ałyczy pełniących funkcję zieleni izolacyjnej jest potrzebne zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Z jaką częstotliwością należy przekazywać do NFZ dane o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy gmina prowadząca samodzielnie PSZOK ma obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy instrukcja montażu mebli jest opakowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy żółty papier woskowany z etykietami bez nadruku należy uznać za opakowanie wprowadzone na rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy należy podpisać porozumienie w przypadku zmiany siedziby firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy organ prowadzący może mieć dostęp do protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sp zoz ma prawo kserować prawo wykonywania zawodu lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracownik uprawniony do obsługi suwnicy może obsługiwać suwnicę również z poziomu roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaka liczba dzieci powinna znajdować się pod opieką nauczyciela w czasie realizacji zadań statutowych przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zmienił się program szkoleń dla pracowników administracyjno-biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jakie są wymogi w zakresie sprowadzenia odpadu o kodzie 07 02 13 z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy można opodatkować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów stawką podatku 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaką kwotę, i w którym momencie, opodatkować VAT z tytułu przekazania gadżetów kontrahentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co decyduje o tym, czy dany produkt podlega wydaniu za odpłatnością ryczałtową czy 30%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy odprowadzenie wód z wykopu do ziemi poprzez niecki stanowi szczególne korzystanie z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy rozliczyć na gruncie VAT niedokończoną w wyniku upadłości transakcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka kara grozi za wprowadzanie w 2018 pojazdów bez opłaty produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy kwota nienależnie pobranych ryczałtów za noclegi podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w dokumentacji pracowniczej mogą być przechowywane kopie dyplomów lekarskich i praw wykonywania zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jakie organy są właściwe dla złożenia sprawozdania z ilości pobranej wody podziemnej za I półrocze 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy burmistrz może wezwać właścicielkę do wstrzymania użytkowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Jak opodatkować i czy ewidencjonować na kasie sprzedaż wysyłkową towarów do odbiorców w Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi zakładania instalacji udojowych w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy za źródło szczytowe w ciepłowni mogą być uznane dwa z sześciu kotłów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wójt może powołać na stanowisko dyrektora szkoły kandydata, który nie uzyska zgody rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie składki ZUS należy odprowadzić od zatrudnionego rodzeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy mąż może zatrudnić żonę na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy do wyliczenia nagrody jubileuszowej należy zastosować wynagrodzenie po podwyżce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy laboratorium na oczyszczalni ścieków to odrębna instalacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób rozliczać pracę w weekendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować rozchód z magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak organ prowadzący wyznacza nauczyciela do zastępowania dyrektora szkoły w okresie wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT w imporcie usług od zakupów finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zastąpienie innymi drzewami powinno zawsze nastąpić w miejscu usuwanych topól?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dla wydzielonego biura w budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy dodatek specjalny należy doliczyć do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wycinając wierzbę gmina może zostawić część pnia, by odrosła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jakim kodem należy oznaczyć odpady laboratoryjne w postaci folii PET czystej oraz zabrudzonej lakierem i pudrem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakim terminie należy udzielić czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne