Jak należy interpretować przepisy ustawy o dodatku węglowym w zakresie w jakim odsyła ona do nieobowiązujących już regulacji? - OpenLEX

Jak należy interpretować przepisy ustawy o dodatku węglowym w zakresie w jakim odsyła ona do nieobowiązujących już regulacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ustawie o dodatku węglowym w art. 2 ust. 5 pisze: "Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477)." Jednak jak wchodzę w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. to mam informację, że art. został uchylony.

Jaki jest sens zapisu w ustawie o dodatku węglowym o nie przysługiwaniu tegoż dodatku na warunkach opisanych w uchylonym artykule ustawy o szczególnych rozwiązaniach? Jak to należy interpretować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX