Questions and answers

Od kiedy uznać świadczenia z FA za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Według jakiej stopy procentowej opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe sp. z o.o. sp. k.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakich godzinach powinni przebywać w szkole nauczyciele, którzy wezmą udział w strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej kwocie wliczyć jednorazową nagrodę do podstawy chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jakim przypadku można sprzedać samochód ze stawką zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób można ograniczyć etaty nauczycielom, którzy zasiadają w zarządzie związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób nauczyciel bibliotekarz w placówce nieferyjnej powinien rozliczać się z czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy budowa zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy dopuszczalne i prawidłowe jest zamieszczenie klauzuli informacyjnej w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może brać udział w referendum związkowym dotyczącym strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy istnieją określone prawem druki dotyczące informacji gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieją wymagania dla lokalizacji mieszkań w poziomie piwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy istnieje możliwość służebności szamba od bezpośredniego sąsiada, który taki zbiornik posiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy jadłospisy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli stanowią kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy koszty odpłatnej działalności statutowej mogą być większe od przychodów z tej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy lektor może prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od paliwa zużywanego do sprzętu, który jest wynajmowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę w przypadku przedłużającej się niezdolności do pracy spowodowanej chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy na zgłoszenie można przebudować sieć elektroenergetyczną nN 0,4 kV w związku z likwidacją kolizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy odpad o kodzie 02 02 81 podlega art. 2 pkt 9 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy płatnik składek musi składać do ZUS korekty dokumentów oraz opłacać składki za okres sprzed ponad 5 lat ?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy powinno się uwzględnić pomoc byłej żony w formie pokrywania opłat za eksploatację mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy prace polegające na kładzeniu gładzi gipsowych mogą być wykonywane z drabin przystawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo sam, bez oświadczenia (czy też PIT-2) nie pobierać kwoty wolnej u pracownika emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownicy mogą samodzielnie decydować o wykonywaniu pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownicy naprawiający sprzęt komputerowy powinni posiadać uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy prawidłowe będzie ujęcie w kosztach firmy 50% wydatku na zakup bramy wjazdowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przy opłatach za przeładunek powinno uwzględnić się tylko benzynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo zaliczyć w koszty podatkowe 100% kosztów wynajmu miejsc parkingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi pomiarów elektrycznych mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne