Questions and answers

Czy można wydać pozwolenie na budowę na samą zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy na termomodernizację budynku wielorodzinnego wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy nauczycielom za okres strajku przysługuje wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi dyplomowanemu, któremu brakuje rok do emerytury można obniżyć etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi można wypłacić kolejną nagrodę jubileuszową miesiąc po otrzymaniu poprzedniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy obcokrajowiec oczekujący na kolejne pozwolenie na pracę nabywa za ten okres prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy opłacać składkę społeczną do ZUSu pomimo 20-letniego okresu ubezpieczenia w KRUSie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy organizator kolonii letnich ma obowiązek zapewnienia uczniowi udziału w mszy św.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy oświadczenie pracownika o sytuacji socjalnej może być składane elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pensum 20 godzin obowiązuje nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu w klasach pierwszych szkół zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podwieszenie linii napowietrzno-kablowej na słupach należy traktować jako roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca sprzedający ciastka w opakowaniu sprzedaje je pobierając opłatę za opakowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przyznanie przez komornika radcy prawnemu kosztów zastępstwa w postępowaniu jest opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy radca prawny w sp zoz korzysta z płatnego zwolnienia na czas zasiadania w okręgowym sądzie dyscyplinarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne i hodowlę koni powinien prowadzić PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż działek, po likwidacji działalności gospodarczej należy opodatkowywać podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego, otrzymanego w drodze darowizny przez osobę fizyczną jest opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy transport sanitarny może być uznany za świadczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy w raportach do GUS należy wykazać wszystkich pracujacych w porze nocnej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w sprawozdaniu za rok 2018 możemy zmienić prezentację zmianę prezentacji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wsp zoz powinien istnieć regulamin postępowania z pacjentami manifestującymi zaburzenia psychiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wynagrodzenie w spółce jawnej będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wystawca faktury powinien wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zakład budżetowy gminy jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakup maszyn za kwotę 5.000 euro podatnik powinien wykazać w informacji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku, do którego nie został dołączony akt zgonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy z tytułu pracy w niedzięlę należy udzielic dnia wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu powinien opodatkować swoje usługi ajent sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie dane należy umieszczać na fakturach w przypadku spółki w organizacji, która nie ma jeszcze NIP i REGON?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie PKD jest właściwe dla usług prowadzenia uproszczonej księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie są obowiązki dyrektora przedszkola wobec dziecka z alergią pokarmową i jakie przepisy je regulują?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy zakwalifikować odpad pochodzący z mikrosit zamontowanych na stawach rybnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokośc składek i wynagrodzenia netto niani zatrudnionej na umowę uaktywniającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować koszty i zakup gadżetów w związku z organizacją przez firmę aukcji charytatywnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinien postąpić organ administracyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak powinien rozliczać się wprowadzający produkty w opakowaniach, który posiada kilka lokalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne