Questions and answers

Czy stosowanie procedury odwrotnego obciążenia spowoduje konieczność raportowania schematu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stypendium starosty dla studenta w dziedzinie kultury i sztuki podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy suwnice powinny być wyposażone w drabinki sznurowe na wypadek awarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy uzyskanie zaświadczenia o niekaralności stanowi przyczynę usprawiedliwiającą zwolnienie od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy we wniosku o staż pracodawca może podać dane kandydata do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy w przypadku wstrzymania budowy można wydać zmianę pozwolenia czy też nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy w szkole branżowej I stopnia zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora są dla uczniów obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wszystkie drogi gminne należy traktować jako publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zgoda lekarza medycyny pracy na stosowanie normy 8/40 może zostać wydana na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zmianę sposobu posadowienia z bezpośredniego na pośrednie można uznać za zmianę nieistotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Do kiedy przysługuje zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do kogo należy złożyć sprawozdanie uczniowskiego klubu sportowego, jeżeli nie jest zarejestrowany w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Ile godzin dziennie powinien przebywać w szkole, w czasie strajku, nauczyciel zatrudniony na pełny etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy powierzeniem przetwarzania danych osobowych a udostępnieniem danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży kotła na pellet?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie czynności powinien podjąć dyrektor szkoły przed strajkiem nauczycieli, jak również w jego trakcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać mechanik maszyn budowlanych zajmujący się konserwacją przenośników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Jakie są procedury i jakie obowiązują terminy założenia publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez JST?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak obliczyć szerokość jezdni stanowiącej dojazd?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak rozliczyć dochody uzyskiwane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozumieć "linię rozgraniczającą ulicę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Jak się liczy podatek odroczony od odpisów aktualizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Komu wypłacać ŚW, matce czy ojcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kto zgłasza do ubezpieczenia zdrowtnego osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Na listach obecności należy zaznaczać urlop wypoczynkowy czy nieobecność usprawiedliwiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy nie należy się świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Po spełnieniu jakich warunków pracownicy mogą wykonywać prace z użyciem łódki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT -7 wykazać nabycie usługi analizy chemicznej od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej wysokości powinno zostać naliczone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

W jaki sposób należy liczyć okres niezdolności do pracy uprawniający do rozwiąznia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

W jaki sposób należy prowadzić dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób sporządzić kartę wypadku, jeśli pracownik od czasu wypadku w drodze do pracy jest nieprzytomny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy brak zgłoszenia do funduszu emerytur pomostowych może stanowić przesłankę nieprzyznania emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy deklaracje uczniów o udziale w zajęciach z religii powinny być trzymane w arkuszu ocen ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dyrektorowi biblioteki za czas wykonywania innej pracy powinno zostać wydane świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może wziąć udział w szkoleniu ze środków na prowadzenie zespołu szkolno – przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy gmina ponosi odpowiedzialność za zniszczenie płotu, na który przewróciło się zdrowe drzewo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy inwestor może zbiornik na deszczówkę wykonać na zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne