Questions and answers

Czy rejestratorka może skopiować orzeczenie o niepełnosprawności i umieścić je w dokumentacji medycznej indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Czy samochód ciężarowy można zamortyzować jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy starosta może wydać decyzję o odstrzale redukcyjnym dzików zgodnie z art. 45 ust. 3 pr.łow.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy starosta powinien uchylić pozwolenie na budowę, jeśli okazało się, że część drogi jest prywatna?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy uczniowie I klasy szkoły branżowej I stopnia będą mogli zrefundować zakup podręczników do nauczania zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy UDT może zakazać używania windy naprawianej częściami innymi niż oryginalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy ujmowane w kanalizację deszczową wody opadowe i roztopowe wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem do rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy umowa sprzedaży udziałów w spółce zagranicznej zawarta w Polsce podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uzyskane w darowiźnie elementy przedsiębiorstwa można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w domu pomocy społecznej zatrudniającym 80 pracowników należy powołać społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wiata, na którą nie jest wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie, może być wybudowana w granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy wynajem jednego pokoju w ramach najmu krótkoterminowego prowadzi do utraty prawa do ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wytwórca odpadów może przekazać próbki odpadów jako materiał do testów i badań?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w związku z ustaleniami projektu planu można mówić o obniżeniu wartości nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się mogą być prowadzone z cała klasą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Dlaczego nie ma informacji o mpzp w gminie Nowy Wiśnicz?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak doprowadzić do skutecznej eksmisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie kwalifikacje pedagogiczne powinien posiadać nauczyciel w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki wiążą się z zatrudnieniem Malezyjczyka w Malezji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy poprawnie zaliczać nauczycielowi poprzednie okresy zatrudnienia do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zakup środków trwałych oraz rozliczenie VAT w samorządowym zakładzie budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż towarów po cenie niższej niż rynkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak samorządowa jednostka budżetowa powinna postąpić z nadpłatą wykazaną w rozliczeniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak ustalić osobę uprawnioną do uzyskania jednorazowego odszkodowania po pracowniku zmarłym wskutek wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową maszyny, gdy faktura wystawiona została kilka miesięcy po dostarczeniu maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto wyraża zgodę na przeniesienie gimnazjum, które jest likwidowane z dniem 31.08.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach można zastosować indywidualny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Pod jakim kodem należy kwalifikować odpad w postaci pożywki agarowej z namnożonymi drobnoustrojami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadów zakwalifikować karbonat i olej z instalacji pirolizy, jeśli nie będzie stanowił produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Skoro pozwolenie zintegrowane ważne jest bezterminowo, czy pozwolenie wodnoprawne również ważne jest bezterminowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

W jaki sposób obliczyć udział w gruncie lokatorów, którzy chcą nabyć lokal?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

W jaki sposób od 1 września 2019 r. zmieni się wynagrodzenie pracowników młodocianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochody z udziału w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W której część akt osobowych należy trzymać świadectwa pracy dostarczone po podpisaniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Z jakim dniem należy wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy apteka szpitalna może produkować leki cytostatyczne na zlecenie innego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy budowa podziemnego zbiornika na wodę deszczową wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy budowa schodów zewnętrznych o wymiarach większych niż w pozwoleniu na budowę stanowi istotne odstępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy dla możliwości amortyzowania mieszkania koniecznym jest jego wprowadzenie do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy do Ewidencji sprzedaży dla działalności nierejestrowanej należy wpisać kwotę netto, czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy im większe gmina zastosuje zwolnienia, ulgi i obniżenia stawek, to otrzymuje mniejszą subwencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy można opodatkować ryczałtem usługi projektowania mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przyjąć odbiór budynku mieszkalnego, jeśli kierownik budowy zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy odsetki za opóźnienie w dostawie należy opodatkować u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opinia prawna sporządzona w postępowaniu stanowi załącznik do protokołu i podlega udostępnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy OPS ma obowiązek udzielić pomocy finansowej w kwocie, która pozwoli zakupić 1 tonę węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy organ może ograniczyć analizę zabudowy tylko do jednej strony drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy pracownik może zostać skierowany na ponowne badania kontrolne po zakończonej rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne