W jakich przypadkach ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jest obowiązkiem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

U zamawiającego powstała konieczność udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Z zapisu art. 213 ust. 2 p.z.p. oraz art. 306 ust. 1 p.z.p. wynika, że zamawiający po wszczęciu postępowania może, czyli obowiązku nie ma przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

W jakich przypadkach powyższa czynność (ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy) jest obowiązkiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX