Questions and answers

Co obejmuje upoważnienie osoby trzeciej do informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Co to jest pomieszczenie użytkowe - czy powinno mieć określoną funkcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy budowa przenośnika kubełkowego wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły publicznej może pełnić funkcję pełnomocnika komitetu wyborczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy emeryt ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy istnieje możliwość wystawienia od razu faktury sprzedaży dla osoby fizycznej zamiast paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy jeżeli za paliwo płaci się kartami flota to można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy kadra zarządzająca ma prawo do świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy komisja rewizyjna może dokonać analizy wydatków inwestycyjnych spółki gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Krześnicki Ireneusz | Aktualne

Czy kurator spadku powinien rozliczyć się z ewentualnych wydatków z spadkobiercami?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy można odliczyć pełny VAT od eksploatacji samochodów testowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można wystawić fakturę korygującą na firmę najemcy która już nie istnieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy należy sporządzić oświadczenie o rynkowości cen za rok 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się odprawa, jeśli nie przyjął ponownej propozycji zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy operator koparki może zostać zatrudniony w urzędzie gminy na stanowisku robotnika gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy opłaty za certyfikaty z USA wiążą się z koniecznością rozliczenia importu usług w Polsce i rozliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie przebudowy drogi w miejscu wjazdu na teren inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę, jeśli mpzp jest niezgodny ze stanem faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy podatnik sprzedający osobie fizycznej towar za 20 000 zł musi zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podwykonawca stosujący odwrotne obciążenie może wystawiać faktury zbiorcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy portier zatrudniony na uczelni publicznej może jednocześnie otrzymać dodatek nocny i zmianowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy postępowanie naprawcze kończy rekontrola wykonania nałożonego obowiązku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy potrzebna jest zgoda marszałka na budowę stacji uzdatniania wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może pytać pracownika o szczegóły dotyczące jego zajęcia wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracodawca może stosować testy psychologiczne w trakcie rekrutacji oraz w trakcie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi który pobierał świadczenie przedemerytalne należy się odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy przedsiębiorca powinien wystąpić z wnioskiem o zmianę koncesji w zakresie nazwy koncesjobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy przy operacjach nettingowych powstaje obowiązek zapłaty podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy roboty zbrojarskie i szalunkowe na klatce schodowej to prace na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy sp zoz jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów procesowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy umowa pożyczki pomiędzy spółką a udziałowcami podlega w 2019 r. pod przepisy o dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy uzyskana dywidenda wyczerpuje limit przychodów, które pozwalają na zastosowanie 9% stawki CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy użyczenie lokalu spółce córce generuje po je stronie przychód ze świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy VAT należny od użyczenia samochodu może być kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy z rachunku wspólnego wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wysyłka dodatkowej sztuki towaru generuje koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może udostępniać dokumenty postępowania przed wyznaczonym przez ustawodawcę terminem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zwiększenie wartości nominalnej akcji generuje przychód po stronie akcjonariuszy (udziałowców)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Gzie w RZIS powinno zostać ujęte konto 410 Pozostałe koszty niestanowiące KUP (NKUP)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownicy powracającej po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i następnie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile metrów od jeziora można wybudować na zgłoszenie budynek rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy 35 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne