Questions and answers

Od kiedy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne, gdy strona dostarczyła nowe orzeczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia oddziału specjalnego lub terapeutycznego w placówkach ogólnodostępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy w projekcie zamiennym należy odnieść się do nowych elementów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy w związku z koordynacją należy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka liczba pracowników socjalnych powinna być zatrudniona w OPS w gminie, która liczy około 3.000,00 mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do jakiego zasiłku liczy się świadczenie uzupełniające z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy budowa budynku gospodarczego podziemnego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy należy zmienić lub uchylić decyzję w sprawie usług opiekuńczych na podstawie art. 106 ust. 5 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kto powinien przechowywać dokumentację techniczną budynków z 1976 r. poza właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie mogą być powody nieprzydzielenia nauczycielowi dodatkowej liczby godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Gdzie powinna być przechowywana dokumentacja budowy budynku użyteczności publicznej - przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Od kiedy decyzja pozwolenia na budowę jest w obrocie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Na jakiej zasadzie jest dokonywana spłata wierzycieli z tego samego kręgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy można przyjąć do I klasy szkoły policealnej słuchaczkę, która ukończyła trzy semestry nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy postąpić, jeśli uczeń otrzymujący stypendium szkolne zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie na postawienie altany na terenie TZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy organ prowadzący ma obowiązek zatwierdzenia aneksu do regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można zatrudnić wicedyrektora szkoły bez kwalifikacji nauczycielskich na stanowisko nauczyciela stażysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy przedłużyć umowę nauczycielce zatrudnionej na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka jest wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela w roku 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy programy nauczania w szkolnym zestawie programów nauczania muszą mieć numery MEN?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy wypłacić dodatek stażowy dla nauczyciela, który przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel informatyki w szkole branżowej I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zaświadczenie należy wydać wszystkim współwłaścicielom nieruchomości dopiero po uiszczeniu opłaty przez ostatniego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy działka zabudowana dwoma budynkami podlega przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel do momentu zakończenia studiów powinien otrzymywać niższe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie dokumenty/uzgodnienia należy załączyć do wniosku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie należy przedłożyć dokumenty do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakim wymaganiom podlegają urządzenia samohamowne do pracy na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy hala magazynowa o kubaturze 470 m3 jest pojęciem tożsamym z budynek gospodarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy pielęgniarka przekazując dokumentację medyczną ucznia do innej szkoły ma obowiązek sporządzić jej kopię?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Jak kwalifikować pobyt w SOR, jako leczenie jednego dnia czy hospitalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy pozyskiwanie zgody na szczepienie dzieci jest prawnie uzasadnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy gmina może na podstawie umowy nieodpłatnie przekazać samochód do muzeum?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Co jest robotą budowlaną, a co dostawą z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty z tytułu wycinki drzew naliczane są odsetki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaki zaklasyfikować odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM na 3 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

W jakiej części ujmować w kosztach wydatki na używanie samochodu osobowego przez prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka córka może przekazać spółce matce dane osobowe swoich klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy użyczenie wirtualnej siedziby generuje przychód według wartości czynszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić w przypadku uszkodzenia środków trwałych, które zostaną wymienione na nowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne