Questions and answers

Czy 500+ przysługuje w przypadku odwieszenia kary i powrotu do zakładu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do wyliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli powinno się uwzględniać dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor może wprowadzić nowy, jednolity tekst statutu szkoły podstawowej, do której włączono gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy kwota otrzymana od rodziców powinna być traktowana jako dochód do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można cofnąć dziecko z pierwszej klasy szkoły podstawowej do zerówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można się nie zgodzić z czynnościami sprawdzającymi w związku ze zwrotem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy należy się dobry start ojcu dziecka, które przebywa za granicą wraz z matką i tam się uczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy OPS może wszcząć postępowanie o przyznanie zasiłku stałego na podstawie orzeczenia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy OPS może zwrócić się o uzyskanie z USC aktu zgonu ojca dziecka w sprawie o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaka jest procedura zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem za zgodą kuratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką kategorię archiwalną należy nadać dziennikowi lekcyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaką kategorię archiwalną należy nadać planowi nadzoru pedagogicznego i sprawozdaniu z tego nadzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie dokumenty wnioskodawczyni powinna dołączyć do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy obliczyć urlop nauczyciela po przeniesieniu z niepublicznego przedszkola do publicznej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć wysokość zaległego ekwiwalentu za urlop nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacać wynagrodzenie nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć dochód z działalności gospodarczej do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury która została zaksięgowana 10 miesięcy od chwili wpływu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kim jest świadczeniodawca realizujący opiekę zdrowotną nad uczniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie można wystąpić do innej szkoły z wnioskiem o kopię arkusza ocen ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Od kiedy potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy uchylić świadczenie, gdy zmarło dziecko, na które matka pobierała świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Po jakim czasie należy przeprowadzić kolejny wywiad u osoby zobowiązanej do odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Przez jaki okres nauczycielowi sprawującemu opiekę nad stażystą przysługuje dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

W którym momencie umowa pracownicy obsługi powinna przekształcić się w umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent urlopowy po zmarłej nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy kurator wyznaczony dla dłużnika alimentacyjnego przez sąd zachowuje funkcję po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można za zgodą pracownika cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy od wynagrodzenia za urlop należy naliczyć składkę na Fundusz Pracy i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy OPS może odmówić skierowania do DPS w przypadku, gdy osoba jest ubezwłasnowolniona całkowicie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przy sprzedaży samochodów kolekcjonerskich sprowadzanych z USA można korzystać ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacony po śmierci podopiecznego podlega zwrotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wójt lub burmistrz otrzymuje pisemną informację o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega druga umowa zlecenie przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy wypłacić dodatek za wysługę lat pracownicy obsługi zatrudnionej w dwóch przedszkolach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak sformułować wzór aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego po zmianie kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem pył zawieszony P10 i PM 2,5?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy darowiznę w postaci towaru od dostawcy należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny przysługuje tylko tym nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, którzy sprawują opiekę nad oddziałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej należy załączyć wszystkie elementy z części graficznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy do nagrody jubileuszowej wlicza się nauczycielowi dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dopuszcza się w budynku niskim usytuowanie w piwnicy kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy dyrektor departamentu w urzędzie miasta może jednocześnie zajmować stanowisko geologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor ma obowiązek przywrócić nauczyciela na to samo stanowisku po odwieszeniu go po postępowaniu dyscyplinarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy działkę oznaczoną w klasyfikacji gruntów symbolem "dr" można uznać z działkę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy faktura dotycząca WDT na której wskazano "odwrotne obciążenie" powinna zostać skorygowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne