Co powinien zrobić organ, jeżeli żadne z obumarłych drzew objętych zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew stanowiących złomy nie... - OpenLEX

Nowość Co powinien zrobić organ, jeżeli żadne z obumarłych drzew objętych zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew stanowiących złomy nie jest powalone?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wójta wpłynęło zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew stanowiących złomy. Zgłaszającym jest firma (spółka). Organ przeprowadził oględziny podczas, których ustalił, że przedmiotowe drzewa nie stanowią złomów ani wywrotów. Są to drzewa suche, w 100% obumarłe, jednak żadne z nich nie jest powalone, czy nawet pochylone, co groziłoby przewróceniem.

Czy należy wydać sprzeciw do złożonego zgłoszenia, wydać decyzję czy jedynie pisemnie poinformować zgłaszającego o odmowie przyjęcia zgłoszenia i pouczyć o konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę przedmiotowych drzew?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX