Czy wnioskodawca składający wniosek o przesunięcie terminu płatności za wycinane drzewo zgodnie z art. 87 ust. 6 u.o.p. jest... - OpenLEX

Czy wnioskodawca składający wniosek o przesunięcie terminu płatności za wycinane drzewo zgodnie z art. 87 ust. 6 u.o.p. jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wnioskodawca składający wniosek o przesunięcie terminu płatności za wycinane drzewo zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p. jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową i w jakiej wysokości za wydanie decyzji o przesunięciu terminu płatności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX