Questions and answers

Czy ze stanowiska starszego inspektora można przesunąć pracownika na stanowisko zastępcy kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto zaznacza w CIT-8 kwadrat dotyczący wyboru rachunkowej metody ustalania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy nauczyciel może złożyć wypowiedzenie ustawowe w związku z przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy epidemia koronawirusa jest sytuacją kryzysową na skalę masową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ wydający pozwolenie na budowę nie powinien żądać zmiany wz o miejsca parkingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dział spadku jest równoznaczny z nabyciem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy dokumentować nauczanie zdalne w dziennikach lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy wykonawca zobowiązany jest wykazywać zamawiającemu podwykonawców na dostawy materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak ustalać zasady dotowania dotyczące wymiany kotłów i pieców?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak poprawnie zaksięgować zapłatę odsetek w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w branżowej szkole II stopnia wystawia się ocenę zachowania słuchacza, jak w branżowej szkole I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie wyprodukowanych przez spółkę maseczek ochronnych podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka procedura obowiązuje jeżeli nie została wniesiona w terminie opłata przekształceniowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W którym momencie powstanie przychód przy umowie powierniczej na zbycie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jeden ze wspólników może sprzedać drugiemu swoją część spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zapewnienie wyżywienia osobom przebywającym na kwarantannie przez gminę podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od lipca 2020 danie z krewetkami bądź deser z kawą będą opodatkowane stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak wykazać w VAT zakup linii produkcyjnej z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo potrącać nauczycielom dodatki za czas przebywania w domu podczas epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób szkoła może skutecznie poinformować rodziców o ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy grupa dzieci 6-letnich w szkole powinna mieć bezpośredni dostęp do łazienki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej ulegają zmianie na czas kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakim paragrafie powinno zostać ujęte zapłacone wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jakie grunty podlegają ISL, a jakie UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy w projektach UPUL powinna znaleźć się tylko ta część sklasyfikowana jako Ls?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak należy potrącić z wynagrodzenia nauczycielowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kogo należy pozwać w sprawie o mobbing?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy do wniosku o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy żądać umowy w formie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jak potraktować nieobecność pracownika z powodu konieczności odbycia kwarantanny na terenie innego kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można zbierać odpady bez ich magazynowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy tabliczki znamionowe na urządzeniach placu zabaw powinny być w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy transport odpadów, które nie są magazynowane wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne