Pytania i odpowiedzi

Czy faktury dokumentujące świadczenie usług muszą mieć wskazywany symbol PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakiej stawce VAT podlega usługa wejścia na plażę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy powinna zostać zamieszczona informacja o świadczeniu kompensacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak ustalić wysokość świadczeń pracownika, który jako zleceniobiorca uległ wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy firma kupująca w kraju folię stretch i przewijająca ją na mniejsze opakowania jest producentem opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR zdarzenie związane ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS przedstawione w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w nowych ewidencjach VAT wykazuje się powiązania między podmiotami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie konsekwencje będzie miało przyjęcie zapłaty w formie gotówki powyżej 15 tys. zł od podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do świadczenia usług autorskich projektów wnętrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od opłat towarzyszących dot. umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi obsługi, dozoru i serwisie kotłowni gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru dokonany w krajach UE i w krajach trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy województwo może być administratorem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy skierowania na badania można wystawiać tylko w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji istnieje konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy istnieje obowiązek sporządzenia umowy o badanie kliniczne w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne osobie, która ma zawieszone prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kto ponosi koszty badań sanitarno-epidemiologicznych osób, z którymi nawiązywana jest współpraca na zasadzie kontraktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej może być udzielone tylko na rzecz osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów SPZOZ ustala opłatę za udzielenie informacji zakładowi ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy organ może przyjąć wykonanie stanowiska do mycia pojazdów samochodowych w trybie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Po spełnieniu jakich warunków pracodawca może użytkować drabinę jezdną wykonaną we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy Straż Graniczna jest uprawniona do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy nowe r.d.m. zmieniło okresy przechowywania dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy zapomogi zdrowotne wypłacane nauczycielom stanowią podstawę do naliczenia podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie stanowiące podstawę nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak starosta powinien sprawdzić że gmina dokonała nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Co powinno się zrobić w związku z tym że firma nie ma zalegalizowanych wodomierzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy dyrektor może zwolnić pracowników objętych ochroną związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać mistrz budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy zebranie rady pedagogicznej po zakończeniu rocznych zajęć można zorganizować pod koniec sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Kto powinien dokonać zgłoszenia do WIOŚ – wydzierżawiający czy najemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Co należy wpisać na świadectwie, jeśli uczeń klasy I technikum uczestniczył w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca przejmujący zakład pracy może zmienić warunki pracy pracownika z powodu przejęcia zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzenia pracowników w kwotach brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy wystawiać duplikat świadectwa ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Przez jaki okres ważna jest ocena pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak będzie wyliczone chorobowe, jeśli pracodawca nie przekazał Z-3 do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy zwrot dotacji powoduję obowiązek korekty przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak ustalić przychody cudzoziemców delegowanych do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy decyzja zatwierdzająca projekt podziału działki stanowiącej własność gminy staje się ostateczna z dniem wydania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne