Questions and answers

Czy przepis o opodatkowaniu gabinetów pielęgniarek w szkołach obowiązuje od 01.01.2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy rejestr wydanych zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu na rzecz jego użytkownika wieczystego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu zabudowanego budynkami przeznaczonymi do rozbiórki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy US ma prawo ponownie żądać dokumentów, w których posiadaniu był podczas kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uzasadnienie przyczyn określenia terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie daty musi być zawarte w SWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy wody z odwadniania zakładu górniczego odprowadzane do rowu należy traktować jak ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy w podstawie wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy wprowadzający sprzęt powinien zapewnić możliwość odbioru zużytego sprzętu z magazynów hurtowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w zawiadomieniu o oględzinach skierowanym do podatnika należy również poinformować go o obecności biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakład może uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wywożenie ścieków przemysłowych do dwóch odbiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy zaliczkę za usługi budowlane należy wykazać na kasie i opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zamawiający przed odrzuceniem oferty wykonawcy ma obowiązek poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy zatrudniając emeryta z lekkim stopniem niepełnosprawności pracodawca skorzysta z obniżenia wpłaty do PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Gdzie i czy w ogóle składa się projekt techniczny wewnętrznej instalacji gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaka ryczałtu będzie właściwa dla przychodów z usług wykonywanych na podstawie umowy agencyjnej PKD 46.13.Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do robót pomocniczych przy budowie domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie decyzje powinien wydać organ podatkowy za okres, w którym działka opisana w pytaniu należała do GDDKiA?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są wymagania dla windy osobowej po zaniku zasilania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć usługi montażu instalacji elektrycznych na budowie w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę otrzymaną od firmy kurierskiej z Holandii za transport towaru z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak oszacować zgłaszaną przez pielęgniarkę liczbę godzin do karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, jeśli pracownik omyłkowo nie przeszedł wstępnych badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak przygotować skierowanie na badania lekarskie dla spawacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczać przejazdy prywatnym samochodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać środki z tarczy antykryzysowej przy prowadzeniu działalności strefowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak sformułować wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją szczepienia na Covid-19 przez zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej opodatkowanie dotacji podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak ustalić opłaty dzieci za pobyt matki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak ustalić wartość leasingowanego pojazdu w przypadku cesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać w BDO piach i wodę zawarte w przywiezionych przez firmę odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy instalacja podlega Konkluzjom BAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT, gdy świadczenie usług jest realizowane w pakietach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy spółka powinna złożyć NIP-8 jeżeli umowa spółki została zawarta 20.03.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy wykazać wpłaty na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kto kieruje do domu, hostelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kto powinien podpisać deklarację składaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakich zasadach przeprowadzać szkolenia BHP dla pracowników pracujących na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne