Questions and answers

Jak prawidłowo przeliczyć nauczycielowi ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak wyliczyć odpis socjalny na nauczycieli emerytów na 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kto dokonuje analizy kwalifikacji posiadanych przez kandydata do zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto ma obowiązek skorygowania faktury przy błędzie formalnym - kontrahent czy odbiorca faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Od którego momentu zatrudnienia należy doliczyć do stażu pracy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób deweloper powinien wystawiać faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć stratę gotówkową na sprzedaży w celu rozliczenia pomocy z tarczy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może wprowadzić dodatek frekwencyjny oraz dodatek nikotynowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób udzielić nauczycielowi szkoły urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Co należy rozumieć przez gotowość do pracy pracownika obsługi w szkole lub przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Co należy rozumieć przez produkt jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy była pracownica ma prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dokumentację powypadkową przechowuje się w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy fundacja może odliczać VAT od wydatków sfinansowanych z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy konto 223 powinno być zgodne ze sprawozdaniem Rb-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy maturzystom zasiłek rodzinny przysługuje do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy mieszkańcom narażonym na ponadnormatywny hałas pozostaje jedynie droga sądowa z zarządcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można dokonać zmiany w planie finansowym w sytuacji dokonania zwrotu VAT poprzez pomniejszenie wydatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej za naprawę i części do samochodu w leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można rozliczyć się ze zmarłym małżonkiem, jeśli powstało przedsiębiorstwo w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy zweryfikować prawo do stypendium szkolnego wskutek zmiany składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na postawie przepisów ZFŚS można przyznać emerytom niższe świadczenia niż pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy nauczycielom należy się dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w centrum edukacji nauczycieli należy się urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy obywatel Ukrainy może przystąpić do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy oznaczenie GTU_13 powinno być zastosowane do usługi transportowej jako dodatkowego kosztu przy dostawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pełnomocnictwo udzielone pracownikowi wygasa wraz z zakończeniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy podatnik prowadzący małą gastronomię sezonowo ma obowiązek posiadania kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Różycki Karol | Aktualne