Questions and answers

Czy dla zmian wprowadzonych rozbudową hali przyjęcia surowca wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy inwestor powinien przedłożyć zaświadczenie z nadzoru budowlanego o zakończeniu inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy każda gmina musi podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy kierownik placówki wsparcia dziennego może świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ładowarkę do akumulatora hulajnogi elektrycznej należy zaliczyć do sprzętu w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można skserować okazaną kartę pobytu do wniosku cudzoziemce o świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy oddzielnie dla babki i dziadka ustalić opłatę za pobyt wnuka w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy należy opłacać składkę podstawową na PPE za byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych wymagana jest decyzja środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy od przekazanej w ramach akcji charytatywnej usługi montażu wraz z materiałem należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy od zasiłku chorobowego zleceniobiorcy należy potrącić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy OPS powinien wystawić decyzję o nienależnie pobranym specjalnym zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy podatnik powinien ujmować w deklaracji VAT faktury od dostawców zwolnionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik zachowuje prawo do podatku liniowego, jeśli decyzja o zastosowania karty podatkowej będzie odmowna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy powiat może udzielić pomocy finansowej na zadanie własne miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie jako jednostka organizacyjna starostwa musi mieć wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikom, których wynagrodzenie zasadnicze niższe niż wynagrodzenie minimalne, należy wręczyć aneksy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy przedawnione zobowiązania generują obowiązki na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ryczałtowiec może ująć składki na Fundusz Pracy i FGŚP w swoim rozrachunku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy sprzedaż kontenerów podlega obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie zwykłe może zawrzeć umowę promocji jakiejś osoby w zamian za wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w ewidencji sprzedaży należy uwzględniać również opłaty za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w kwocie wynagrodzenia zasadniczego może być ujęta rata kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy umieszczać informacje o urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zakup stojaka motocyklowego transportowego i rampy najazdowej podlega ograniczeniu w odliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zamówienie na usługi sekretarki medycznej można przeprowadzić w ramach postępowania na usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Baranowska Agata | Aktualne

Ile lat musi posiadać osoba, aby mogła zostać zatrudniona jako kierowca taksówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakich transakcji dotyczą przepisy dotyczące ograniczenia zatorów płatniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie dokumenty bhp powinien posiadać pracodawca będący Zakładem Usług Leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakiemu prawu będzie podlegała umowa zawarta z Litwinką, która wykonuje pracę na Litwie na rzecz polskiej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie są kary za przekroczenie terminu wykonania kontroli szczelności agregatu chłodniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie są przesłanki do umorzenia odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy podać w zaświadczeniu płatnika składek Z-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki powinien być prawidłowy obieg środków finansowych projektu realizowanego ze środków UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy klasyfikować wydatki z z tytułu zakupu kruszywa przeznaczonego na remont dróg gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak powinno brzmieć uzasadnienie decyzji dla mieszkańca DPS w sprawie odpłatności za pobyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak przebywanie na świadczeniu rehabilitacyjnym wpływa na dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczać czynsz najmu pomniejszony o nakłady poniesione przez najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne