Questions and answers

Która firma powinna rozliczać się z opakowań wprowadzonych na rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę pracy nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Od kiedy należy ustalić prawo do świadczeń rodzinnych, gdy miała miejsce koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, które przebywa w rodzinnym domu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim wymiarze pracownica może wykorzystać urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż spółki jawnej przez wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna księgować koszty administracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować przesunięcia magazynowe z magazynu głównego do ekipy montażowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Za jaki okres ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Z jaką stawką VAT instytucja powinna opodatkować usługę reklamy warsztatów z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Z jakiego okresu powinno zostać przyjęte wynagrodzenie jako podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co zrobić jeśli inspektor pracy zakwestionował warunki bhp w pomieszczeniu, w który odbywa się spawanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy firma która zakupiła środki w ramach Szlachetnej Paczki może odliczyć naliczony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy firma powinna wystąpić z wnioskiem o decyzję w przedmiocie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy kogenerator spalający biogaz jest instalacją energetyczną, czy instalacją inną niż energetyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można dokonać zwolnień indywidualnych pracowników w wieku przedemerytalnym w trybie tzw. zwolnień grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można ustalić kilka terminów wypłaty dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy na kanalizacji sanitarnej może być zainstalowany separator / osadnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy należy odmówić przyznania świadczenia wychowawczego z uwagi na brak wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy organ podatkowy może zakwestionować wartość nieruchomości zgłoszonej do opodatkowania przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ośrodek pomocy społecznej może udostępnić dane osobowe beneficjentów urzędowi miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy podatnik, który podsiada tylko elektroniczne dokumenty księgowe, ma obowiązek numerowania ich w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca musi zgodzić się na skrócenie okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy proces ręcznego czyszczenia wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy projekt powinien być uaktualniony na rok złożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy przedsiębiorca ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przepisy pozwalają na wykorzystywanie w procesach pracy drabin sznurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przy remoncie suchych pionów p. poż. wymagane jest dostosowanie ich do nowych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy SP ZOZ może komercyjnie udzielać świadczeń w zakresie procedur, których nie finansuje NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy ustalając wartość początkową środka trwałego można oprzeć się o wycenę rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w jednym oddziale klasy pierwszej liceum można zorganizować kształcenie sportowe tylko dla części uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy właściciel lokalu może korzystać z dwóch systemów ogrzewania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wobec osoby fizycznej będącej organem administracji publicznej należy spełnić obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne