Questions and answers

Czy sprzątaczka może być zatrudniona jednocześnie na cały oraz na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy sprzedaż przez polską spółkę towaru z Włoch do Azerbejdżanu podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzęty gaśnicze należy dodać do już istniejącego wyposażenia miejsc magazynowania odpadów w gaśnice?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy uczeń przechodząc do nowego liceum, powinien zaliczyć różnice programowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy usługi polegające na projektowaniu nagrobków można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego nauczycielce można zmienić pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zastosowanie stawki 23% VAT do usługi instalacji elektrycznych na nieruchomości w Estonii jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do jakiej kwoty wolno dokonać potrąceń z wynagrodzeń w przypadku zajęcia alimentacyjnego i niealimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaka jest procedura uruchomienia oddziału międzyszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaką podstawę należy przyjąć do obliczenia nagrody jubileuszowej dla pracownika DPS za 25 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wynajmu na cele mieszkaniowe lokalu będącym środkiem trwałym spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie będą stawki VAT na ciasta, desery, i inne wyroby spożywcze oferowane przez lokal gastronomiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo wystawiać zaległe świadectwa pracy nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy włączyć uczniów szkoły do oddziału w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak potraktować fakturę za usługę otrzymaną od kontrahenta z USA, gdzie wskazano NIP polskiej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak powiat powinien procedować jeżeli chce sfinansować szczepienia przeciw grypie dla pracowników oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo postępować przy wydawaniu decyzji przyznającej miejsce w schronisku dla osób bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak spółka wodociągowa oznaczy w nowym JPK usługi, gdy wystawiono faktury na gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak udowodnić, że zbiornik wodny został wybudowany legalnie wiele lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak uregulować czas rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak wyeliminować przyjęcie zgłoszenia z obiegu prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia z wynajmem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy skończy bieg okres wypowiedzenia nauczyciela, który przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Komu rodzice mogą powierzyć wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kto wypłaca dodatek dyferencyjny przyznany przez wojewodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Na jakiej podstawie powierza się pełnienie obowiązków dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać zmiany obwodów w szkołach podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób starosta powinien poprawnie ustalić pochodzenie gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Co powinno zawierać uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy akta osobowe pracownika można przekazać z jednego zakładu pracy do drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy budowa myjni samochodowej samoobsługowej z separatorem wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć dochód z wydzierżawionego gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dyrektor placówki możne zlecić nauczycielowi zajęcia podczas jednodniowej nieobecności innego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne