Na jakiej podstawie organ ma stwierdzić, czy podczas przetwarzania odpadów dochodzi faktycznie do utraty statusu odpadów tworzyw sztucznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca zwrócił się do organu z prośbą o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględniające jednocześnie ich przetwarzanie w instalacji do tworzyw sztucznych.

W procesach R3 i R12 będzie powstawał odpad w postaci płatków lub granulatu tworzyw sztucznych oraz inne odpady, np. metale. Strona stwierdziła, że po przetworzeniu odpadów powstający granulat i płatki z tworzywa sztucznego utracą status odpadu.

Na jakiej podstawie organ ma stwierdzić, czy podczas przetwarzania tych odpadów dochodzi faktycznie do utraty statusu odpadów tworzyw sztucznych?

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, aby można było mówić o utracie statusu w przypadku tworzyw sztucznych?

Przypomnę, że nowa zmiana ustawy o odpadach, wprowadzająca dopisek w art. 14 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., jeżeli warunki utraty nie zostały określone w rozporządzeniu UE, to warunki należy określić w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów, a więc wszystkie opinie wydane wcześniej nie muszą mieć odzwierciedlenia ze stanem faktycznym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX