Questions and answers

Na jakich stanowiskach w publicznym podmiocie leczniczym jest wymagane zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy sprzedaż wraku samochodu, przy nabyciu którego podatnik nie odliczył VAT, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy usługa naprawy dachu podlega oznaczeniu GTU_08?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się wyrównanie dodatku stażowego za 3 lata wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w ewidencji VAT należy wskazać numer zgłoszenia celnego, czy numer referencyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż gruntów rolnych z zabudowaniami gospodarczymi może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy musimy posiadać pozwolenie na wytwarzanie gruzu i zamontować monitoring wizyjny wszystkich odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy za pomocą faktury korygującej można skorygować adres nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy uiszczenie przez spółkę opłaty za wniosek do rejestru w urzędzie cypryjskim jest importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak nawiązać stosunek pracy z nauczycielem, który był zatrudniany na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy dyrektor może udostępnić rodzicom dokumentację dotyczącą ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy podatnik, który zacznie korzystać z kas online w dniu 1 maja 2021 r., może skorzystać z ulgi na ich zakup?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką datę wstawiać na fakturach dotyczących umów wynajmu lokali użytkowych przez spółdzielnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy na odszkodowanie które jest rekompensatą za wyrządzoną szkodę należy wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik musi wykazać dochody osiągnięte w Holandii w PIT-36 w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w związku z pandemią pracodawca może przyznać pracownikom świadczenia z ZFŚS w takiej samej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy deklaracja ZUS DRA może mieć zerową wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wspólnik może uchylić dotychczasowy podział zysków w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Z jaką datą rozliczyć Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy objęcie udziałów zmarłego wspólnika spółki jawnej przez pozostałych wspólników podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy sprzedaż usług prawnych na rzecz obywatela polskiego mieszkającego w Szwajcarii podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zgodnie ze zmianami prawa środowiskowy dom samopomocy powinien być odrębną jednostką organizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty pediatry można przyznać świadczenie "Za życiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze na syna, który został umieszczony w MOW?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakich przypadkach można unieważnić konkurs na stanowiska samorządowego urzędnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dozór elektroniczny po opuszczeniu zakładu karnego kwalifikuje do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy należy liczyć 180 dni na zawiadomienie organu o nabyciu lub zbyciu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Za jaki urlop wypłaca się średnią urlopową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dofinansowanie 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego podlega potrąceniu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak udowodnić, że przy zamówieniu udzielanym z wolnej ręki dany podmiot ma pozycję monopolistyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne