Czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne (art. 35 ust. 3 pkt 3 pr.wod. - uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych i ich dystrybucja)?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w analizowanym przypadku, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne (art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo wodne - uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych i ich dystrybucja), zgodnie z art. 389 ust. 1) ustawy Prawo wodne?

Zakład kupuje od innego podmiotu wodę podziemną pobraną na podstawie posiadanego przez sprzedawcę wody, prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego. Woda po zakupie jest uzdatniana na stacji uzdatniania wód należącej do zakładu, a następnie odsprzedawana do innych podmiotów. Zakład kupuje więc wodę podziemną od zewnętrznego podmiotu, uzdatnia ją, a następnie sprzedaje innym podmiotom.

Co istotne, analizowany zakład nie prowadzi działalności w oparciu o ustawę z 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX