Pytania i odpowiedzi

W jakim miejscu zamawiający powinien udostępnić kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy na podstawie wyroku WSA można przywrócić zwolnionego dyrektora szkoły na stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy terapię psychologiczną dla autystycznego dziecka w ramach SUO może prowadzić tylko psycholog czy też pedagog?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który otrzyma decyzję o ustaleniu prawa do renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy źródło finansowania zamówień wpływa na możliwość agregowania ich wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy jest wzór skierowania wydawanego przez dyrektora szkoły dla nauczyciela na szkolenie branżowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy stypendium z tytułu umowy stypendialnej jest dochodem uzyskanym do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć OPS, czy wydać ponownie decyzję ustalającą wysokość opłaty za DPS dla syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy szacowanie ryzyka zawsze musi być zgodne z wzorem załączonym do Polityki Ochrony Danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy w wariancie drugim trybu podstawowego występują oferty podlegające negocjacjom?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej można udzielić następujących informacji dot. szczepień?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować zakład optyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy szkoła może żądać oświadczeń o stanie zdrowia uczniów uczestniczących w wydarzeniu szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Kto może kontrolować czas pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma, która wykonała dokumentacje projektową, może występować w przetargu na jego realizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jakie uprawnienia ma w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonych wobec nauczycieli, Rzecznik Praw Dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu podatnik powinien opodatkować usługi wymiany rur w budynku z materiału klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawką podatku rolnego należy opodatkować grunty należące do małżeństwa w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego pomniejsza się prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi obsługi szkoły feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie badania ścieków surowych/po oczyszczeniu są najważniejsze i obowiązkowe do wykonywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy projekt wykonawczy może odbiegać pod względem konstrukcji od projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy pracodawca może dofinansowywać okulary korygujące wzrok pracownikowi zatrudnionemu na dowolnym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakim jeżyku należy sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika narodowości tureckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy powinna być przeprowadzana weryfikacja przesłanek wykluczenia podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Przez jaki okres należy przechowywać karty urlopowe pracowników obsługi i administracji w szkole ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy klient może osobiście zawieźć do sklepu opakowania po środkach ochrony roślin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy umowa przedwstępna na mieszkanie jest tytułem prawnym w świetle ustawy o dodatkach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu dla pracownika wykonującego pracę na komputerze, ale na hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy organ prowadzący szkołę może odmówić finansowania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy starosta może zmienić i dostosować pozwolenie zintegrowane wydane przez marszałka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy usługi w zakresie BHP (w tym prowadzenia szkoleń) mogą zostać opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w przypadku świadczeń udzielonych w trybie teleporady należy wystawiać Kartę Wizyty w Domu Chorego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Które wskaźniki ma obowiązek uwzględnić podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy i jak należy spełnić wobec podwykonawców obowiązek zapewnienia szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak ustalić opłatę za pobyt matki w DPS względem zobowiązanych dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne