Czy odpady o kodach innych niż wskazane w załączniku nr 4 mogą zostać zdeponowane na składowisku np. 15 01 01, 15 01 02?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady o kodach innych niż wskazane w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach mogą zostać zdeponowane na składowisku np. 15 01 01, 15 01 02?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX