Na jakich zasadach hospicjum będące OPP może podpisać umowę o współpracy z uczelnią medyczną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jekiel Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Hospicjum nie posiadające osobowości prawnej założone przez organizację kościelną będące OPP chce zawrzeć z uczelnią medyczną umowę na podstawie art. 89 ust. 4 u.d.l., w zakresie udostępnienia jednostek organizacyjnych hospicjum na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie kształcenia studentów kierunku lekarskiego.

Czy do zawarcia umowy umocowany jest dyrektor hospicjum, zgodnie z zasadą reprezentacji zawartą w statucie?

Czy istnieje ryzyko, że uczelnia medyczna z czasem włączy hospicjum w swoją strukturę organizacyjną?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie mogłoby do tego dojść?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX