Pytania i odpowiedzi

Co oznaczają litery ex przy symbolu 37 PKWiU 2008 w ustawie o VAT, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. umożliwia dalszą amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy niewykorzystana na remont kwota musi być opodatkowana podatkiem dochodowym osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy świadcząc usługi doradztwa, podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru z holenderskiego oddziału producenta z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób obliczyć prawdopodobieństwo wypłaty świadczeń emerytalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi za miesiąc, w którym pracuje tylko 2 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy podatnik, będący przedsiębiorcą może starać się o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi w przypadku zmiany wymiaru etatu i urlopu w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Jaki dokument powinien być wystawiony na rolnika, który zarejestrował się jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób pracownik winien usprawiedliwić nieobecność w pracy spowodowaną wyjazdem do sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu wydatek poniesiony na ubezpieczenie nieruchomości od pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób można umorzyć z urzędu należności o charakterze cywilnoprawnym wobec osoby nieznanej z miejsca pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem usługi handlu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wypełnić deklaracje rozliczeniowe ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu zakup odśnieżarki parkingu dla klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za hotel pracownika, który wyjechał na delegację zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy działalność w zakresie szkoleń fotograficznych może być w 2011 opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zapłata czynszu przed oddaniem lokalu do użytkowania będzie przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy brak prądu w zakładzie pracy uzasadnia wypłatę dla pracowników wynagrodzenia przestojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć zakładowy staż pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 23(1) § 4 kodeksu pracy uprawnia pracownika do nabycia odprawy pieniężnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Z kim powinienem negocjować teraz spłatę zadłużenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy umowa użyczenia programu komputerowego wywołuje skutki w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy stosunek pracy może przekształcić się w stosunek pracy z powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT podatnik powinien wykazać zakup infrazonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę netto zredukowanych w wyniku układu należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w związku z zakupem samochodu, będącego nagrodą w loterii, podatnik może odliczyć cały VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług świadczonych przez biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu należy uwzględnić wyliczając ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak rozliczyć koszty związane z nabyciem samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Czy koszty kolacji, w trakcie której pracownicy mogą się spotkać z klientami, są kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziału we własności nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy poprawnie naliczyć bonifikatę pod kątem podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile wyniesie wartość firmy po sprzedaży swoich udziałów przez osoby fizyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób ustala się wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dopuszczalne jest uśrednianie ceny towarów przyjmowanych na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy można dokonać potrącenia komorniczego z bonów i zapomogi wypłacanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zwolnić pracownika obsługi po wykorzystaniu 182 dni okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy sprzedając samochód zakupiony w Danii w celu dalszej odsprzedaży muszę doliczyć 22% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy korzystanie przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego ma wpływ na wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie podatki zapłacą pracownicy, którzy otrzymają w formie darowizny lokale mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy po sprzedaży udziałów w spółce komandytowej powstanie wartość firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo określić właściwość miejscową oddziału jednostki organizacyjnej ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

W jakim trybie sprostować decyzję o pozwoleniu na budowę, w której organ pominął numer działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kawecka Anna | Aktualne

Czy posiłki regeneracyjne zwiększają nakłady środków trwałych w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT powrót do zwolnienia podmiotowego z tego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczają się rezydenci polscy uzyskujący przychody ze źródeł położonych za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2010 r., Kowalski Artur | Aktualne