Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy ustawy z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - dalej u.o.p.g.o., a w szczególności załącznika nr 4a do u.o.p.g.o., zgodnie z którym wyłączone są z niego odpady powstałe z olei smarowych pozostałych i pozostałych olei (19.20.29.0), jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych i preparatów smarowych. Czy przedsiębiorca może odliczyć z obowiązku opłaty produktowej oleje maszynowe L-AN (19.20.29.0) zakupione od innego producenta sprzedawane pod tą samą nazwą i tym samym PKWiU jako oleje maszynowe (mieszane ze sobą w różnych proporcjach)? Czy przedsiębiorca może odliczyć oleje maszynowe LAN (19.20.29.0) zakupione od innego producenta, gdy są zastosowane do produkcji innych olejów smarowych lub preparatów smarowych: i otrzymuje preparat o kodzie PKWiU innym niż oleje maszynowe np. 20.59.41.0, i otrzymuje olej hydrauliczny o tym samym kodzie PKWIU (ale różne kody CN).

Jeśli tak, to czy może odliczyć ilość zużytego olejów maszynowego LAN w ilości użytej do danego produktu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?