Questions and answers

Jakie koszty uzyskania przychodów należy zastosować do umowy o dzieło zawartej z aktorem filmowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR zakup nieruchomości będącej towarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup spotu reklamowego od kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług marketingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu refakturowania usługi dostarczania energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT w imporcie usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy poinformować pracownika o przysługującym mu urlopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Siwińska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób zmienić regulamin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

W którym kraju opodatkować wynagrodzenie osoby fizycznej posiadającej podwójne obywatelstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatek na wynagrodzenie wypłacone w dwóch ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można uzyskać zwrot VAT od zakupu materiałów budowlanych z refaktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można wykonywać pracę z górnego podestu drabiny rozstawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 0% w związku z eksportem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podejrzenie o posiadaniu podwójnego obywatelstwa powoduje, że osobę fizyczną należy rozliczyć na formularzu IFT-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy po dniu 1 stycznia 2014 r. zmieni się moment ujmowania faktur kosztowych w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownikowi obsługi, który został ponownie zatrudniony można wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy programy komputerowe można opisywać w postępowaniu poprzez wskazanie nazwy własnej takiego oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy rekompensaty w wysokości 40 euro można domagać się od każdej faktury osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu do Niemiec powinna zostać wykazana ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy właściwe będzie zastosowanie przy sprzedaży środka trwałego stawki 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w ramach środków własnych DPS może finansować zadania inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy wydatki związane z kosztem dojazdów do pracy samochodem osobowym stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usług sprawowania dziennej opieki nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie dokumenty powinien przedłożyć pracodawcy pracownik, celem zaliczenia mu okresu pracy na roli?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT przekazanie przez gminę aportem środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie wymagania musi spelniać pomieszczenie, w którym prowadzi się drobne, dorywcze prace spawalnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy wykazać przychód i koszty odpłatnego zbycia nieruchomości w formularzu PIT-39?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT sprzedaż używanego samochodu nabytego w Niemczech od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać zajęcia niealimentacyjnnego z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować fakturę wystawioną błędnie w związku ze sprzedażą towaru wrażliwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostarczenie nam przez tureckiego kontrahenta w ramach gwarancji części zamiennych do maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę przewozu promem samochodu ciężarowego wraz z towarem i kierowcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup towaru od kontrahenta z Niemiec, jeśli został on dostarczony bezpośrednio do Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Kiedy nauczycielowi nie należy wypłacać nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jakim trybie należy prowadzić postępowanie w sprawie zalewania działki rolnej w opisanym przypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2013 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Co należy robić w przypadku niszczenia drzew przez bobry?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy depozyt nieprawidłowy będzie opodatkowany VAT i kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do wartosci muzealiów wlicza się koszty transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy każde rusztowanie musi zostać zakotwione?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy koszty ponoszone w związku z udostępnieniem pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty związane z przygotowaniem aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy mamy do czynienia ze zwiększeniem ceny za usługę dodatkową, która podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury od firmy ochroniarskiej za nieuzasadniony i nieodwołany przyjazd grupy interwencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odbiorca niebezpiecznych substancji dostarczanych przez firmy zagraniczne podlega przepisom umowy ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może ubiegać się o zwrot ulgi na zakup kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownik szkoły, który korzysta ze świadczeń przedemerytalnych nabywa prawo do odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż i usługa demontażu samochodów podlega przepisom p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy starosta może wydać gminie pozwolenie na usunięcie z lasu drzewa, które ścięto i próbowano ukraść?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy stowarzyszenie zobowiązane jest do wystawiania rachunków osobom, które korzystają z jego usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w ewidencji wyposażenia można ujmować składniki majątku o wartości poniżej 1500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne