Questions and answers

Czy niezarejestrowane w KRS stowarzyszenie, które nie podjęło żadnej aktywności, musi złożyć roczne zeznanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy odprawa pośmiertna uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki zwiększają wartość zadłużenia dla potrzeb przepisów o cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prawo definiuje pojęcie pracy niebezpiecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy prowizje od kredytu na zakup środka trwałego powiększają jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przekazanie pracownikom prezentów związanych z jubileuszem Spółdzielni może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przychody biegłych sądowych należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy sfinansowanie wykonania nagrobków jest możliwe ze środków budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy spółka powinna doliczyć VAT i czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka powinna wykazać import usług i samodzielnie naliczyć VAT od ostatecznej, zapłaconej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż ta, która byłaby opodatkowana stawką zw na podstawie art. 43 ustawy o VAT wlicza się do limitu 150.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów, spółka z o.o. powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania można jednorazowo ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wypłacana w ramach wspólnego przedsięwzięcia prowizja stanowi koszt uzyskania przychodu czy pomniejsza przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym powinien być realizowany we dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedawanych zużytych tonerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak dokonać korekty kosztów w przypadku nieopłacenia faktur na zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak dokonać korekty VAT w związku ze sprzedażą samochodu, przy którego zakupie odliczono VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest termin na zwrot zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu prowadzonym przed KIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jak należy postąpić z korektą faktury, jeżeli już odliczono z niej pierwotnie VAT z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy wykazać sprzedaż towarów wymienionych w załączniku 11 do u.p.t.u. w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak obliczyć okres pół roku dla towarów używanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się podatnik, który zamierza otworzyć stały zakład na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować refakturowanie usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować koszty zapłaconych za pracownika składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć nabycie usługi elektronicznej od kontrahenta unijnego w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT faktury korygujące wystawione z powodu zwrotu wyeksportowanych towarów ?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenie w zakresie składek ZUS oraz podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach VAT sfinansowany dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej wykonanie piłkochwytów na boisku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej zwrot odsetek od nadpłaconej kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ustalić koszt podatkowy przy sprzedaży nieruchomości zakupionej na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić koszt podatkowy przy sprzedaży udziałów spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Kiedy należy wykazać w deklaracjach VAT sprzedaż usług informatycznych do Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód podatkowy przy sprzedaży akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku otrzymania zaliczki dotyczącej sprzedaży towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach podatkowych faktur zaliczkowe wystawione w związku z budową nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawkę VAT należy wystawić fakturę na rzecz niemieckiego kontrahenta za usługę naprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy nauczycielowi, który udaje się na konferecję należy udzielić urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT od wykupu z leasingu samochodu o ładowności 624 kg?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu paliwa przekazanego klientom w ramach promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu koszulek przekazanych bezpłatnie fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić faktury z adnotacją "odwrotne obciążenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia? zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy przychód powstanie z chwilą wydania nieruchomości czy z chwilą podpisania aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy środki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli powinny być ujęte w planie finansowym organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy zapomoga wypłacona pracownikowi ze środków pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jaka stawka ryczałtu jest właściwa dla usług polegających na wynajmie pokoi gościnnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jakich formalności powinni dopełnić pod kątem VAT podatnicy chcący utworzyć spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie koszty uzyskania przychodów należy zastosować do umowy o dzieło zawartej z aktorem filmowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR zakup nieruchomości będącej towarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne