Questions and answers

Czy wycieczka otrzymana od kontrahenta stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy urwanie się podwieszanego sufitu można uznać jako zdarzenie potencjalnie wypadkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy wykonawca może przedstawić te same referencje składając ofertę na różne zadania w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy silosy zbożowe muszą mieć opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy należy składać informację podsumowującą import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zamawiający ma prawo ograniczyć w SIWZ dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy dokument uzupełniany drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Na jakich zasadach gmina może dokonać umorzenia pożyczki o charakterze cywilnoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy osobę, która samodzielnie nie może podjąć decyzji należy umieścić w Domu Pomocy Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy należy dokonać korekty PIT-4 jeśli wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są warunki skorzystania ze zwolnienia transakcji sprzedaży nieruchomości z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić zasiłek chorobowy w przypadku pobytu w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy wystawianiu faktury za usług transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy należy powiadomić dłużnika o odpisaniu należności nieściągalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie do schładzania i gazowania wody pitnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy delegacja wystawiona przez pracodawcę może zawierać adnotację o możliwości powrotu pracownika do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy bon szkoleniowy przyznawany bezrobotnemu przez powiatowy urząd pracy stanowi podstawę wymiaru składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT przekazanie samochodu na potrzeby własne podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę elementów i części do statków dokonaną na rzez kontrahenta z Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracownica, której zmarło dziecko może ubiegać się o zapomogę losową z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy abonament zwiększa wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy przyjmować środki trwałe do używania, jeżeli będą one montowane sukcesywnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy należy sporządzić protokół ubytków i strat w produktach dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

W jakim terminie prawidłowo rozliczyć fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie działania należy podjąć, gdy w jednym miejscu pracę wykonują pracownicy różnych pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wynikną z tytułu umowy cesji należności między 3 podmiotami ?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy sprzedając samochód na fakturę należy naliczyć i opłacić podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprowadzenia towaru z Chin przez Niemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić kurs przeliczeniowy, który należy zastosować na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie warunki muszą być spełnione aby uznać usługę za kompleksową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób grupa producentów rolnych powinna rozliczać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy inwestycję polegającą na poszerzeniu istniejącej drogi można uznać za przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie warunki trzeba spełnić aby korzystać ze zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę VAT-RR w walucie euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła sprzedaż nieruchomości spółce jawnej przez jej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do elementów wyposażenia lodziarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zaniechaną inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z jaką stawką amortyzować lokal mieszkalny w przypadku zakupu go, w celu wynajmu, przez obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup karnetów dla pracowników do centrum odnowy biologicznej stanowią koszt podatkowy dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć podatek naliczony z faktury za najem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ośrodek powinien przyznać zasiłek stały osobie, która przebywa w DPS i jest pełnoletnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne