Questions and answers

Kiedy nierezydenci mają prawo do wspólnego opodatkowania swych dochodów w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sprzedaży lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy sprzedaży licencji bezterminowych i terminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dostaw wysyłkowych dokonywanych za zaliczeniem pocztowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Od jakiego dnia należy liczyć odsetki za zwłokę należne z tytuły zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Pod jaką datą powinny być księgowane faktury prognozy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Wg jakiego kursu rozliczyć koszt nabycia usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości pobrać podatek od wynagrodzenia wypłacanego obywatelowi Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo dokonać obowiązkowej korekty kosztów na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować błąd polegający na zakwalifikowaniu ulepszenia do samodzielnych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Gos Waldemar | Aktualne

W który okresie rozliczeniowym podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy art. 36a i 36b p.z.p. uniemożliwia zlecenie całości zamówienia podwykonawcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy cesja wierzytelności na osoby trzecie z tytułu wynagrodzenia należnego wykonawcy, jest zgodna z p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy czynność przekazania przez spółkę samochodu z leasingu wspólnikowi będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy deweloper powinien płacić podatek od nieruchomości od gruntu, na którym jest usytuowany chodnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy istnieje możliwość rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy konieczne jest podawanie na fakturze NIP nabywcy w przypadku dostawy mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy koszty prowadzenia PKPiR w działalności męża przez firmę żony będą kosztem dla firmy męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy mąż może świadczyć usługi księgowe na rzecz firmy żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy dokonać korekty proporcji rocznej, jeżeli zmieniła się z 87% na 90%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony od września do czerwca przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do zwrotu podatku VAT z tytułu zakupu elementów drewnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy podatnik organizując obozy sportowo-tenisowe powinien opodatkowywać świadczone usługi w systemie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy prawa autorskie nabyte wraz ze spotem reklamowym należy przyjąć jako wartości niematerialne i prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Olszewska Ewelina | Aktualne

Czy spółka cywilna musi odprowadzać VAT od remanentu likwidacyjnego środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy spółka nabywająca wierzytelności powinna rozliczyć się z PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w uldze rehabilitacyjnej można odliczyć tylko kwoty faktycznie poniesione na używanie samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wynajmujący sale lekcyjne w budynku szkoły podstawowej może zamontować w nich sprzęt audiowizualny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w zeznaniu rocznym można odliczyć darowizny (wpłaty na radę rodziców) na rzecz publicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy za świadczone usługi medyczne powinnam wystawiać rachunki, czy faktury VAT ze stawką ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy z tytułu nieodpłatnej współpracy należy odprowadzać zaliczki współpracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Dokumenty zakupu za jaki okres można uwzględnić w dokonywanej korekcie podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak amortyzować oświetlenie stanowiące inwestycję w obce środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż złomu na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik do sprzedaży samochodu firmie łotewskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe przekazania paczek świątecznych pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie będą zasady odliczenia VAT od rat leasingowych od samochodów nabytych w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie są zasady wypłacania dodatku specjalnego dla pracowników sądów i prokuratury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć stan produktów przy przejściu z PKPiR na księgi handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak rozliczać odsetki od lokat założonych przez spółkę komandytowo-akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać przejęcie umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć duplikat faktury VAT wystawionej z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż ciągnika siodłowego, który nie został wprowadzony na stan środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach podatkowych składki na ubezpieczenie samochodu, który został sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak udokumentować zamknięcie składu konsygnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy przy sprzedaży używanego samochodu osobowego można zastosować stawkę zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakim koncie należy zaksięgować nieodpłatne przekazanie biletów do kina?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć korektę WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć spotkanie szkoleniowo-integracyjne po stronie organizatora oraz uczestników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić koszt podatkowy przy sprzedaży znaku towarowego wniesionego aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług na rzecz sądów oraz prokuratury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne