Questions and answers

Jak zaksięgować zwrot towarów sprzedanych w poprzednim roku obrotowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy instrukcja bhp powinna być kompatybilna z instruktażem stanowiskowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak zaksięgować wydanie wyrobu gotowego w celu wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym może zostać przeniesiony do innego ZOL-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku zmiany liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy można podwyższyć stawkę amortyzacyjną dla budynku używanego w warunkach pogorszonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży kanapek w sieci barów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku należy zastosować w przypadku gdy kontrahent z Ukrainy sam odbiera towar z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego w przypadku rozpoznawania różnic kursowych metodą rachunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jakiej wysokości odprawę powinien zwrócić pracownik przywrócony do pracy wyrokiem sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy firma może zatrudnić pracownika, który wypowiedział warunki umowy pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacać pracownikom ryczałty za nocleg w jednakowej wysokości we wszystkich krajach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy agencja opiekunek dla dzieci i osób starszych musi być od początku działalności podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak dokonać korekty vat odliczonego od pozostawionych nakładów przy likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wystawiona korekta do faktury z 2009 r. jest wystawiona prawidłowo, mimo upływu terminu przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować wkład komplementariusza w postaci świadczenia pracy na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć pracownikom umowę o pracę w przypadku likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć ośrodek w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kto powinien upoważnić pracownika ośrodka do podpisywania świadectw pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy przez garaż w budynku jednorodzinnym można prowadzić instalację gazową wykonaną z rur miedzianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaką stawkę VAT ma zastosować spawacz wykonujący usługi spawalnicze na budowie budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zarząd nad nieruchomością wspólną jest opodatkowany podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć zaliczki uproszczone od uzyskanego przez podatnika dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek kierowania na badania lekarskie pracowników użytkujących pojazdy służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy inspektor budowlany powinien mieć zdolność pracy na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Kiedy najpóźniej lub najwcześniej mogę wystawić fakturę sprzedaży usługi turystycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zniesienie współwłasności budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT naprawę samochodu dokonaną w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo refakturować usługę noclegową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zleceniobiorcy obsługującemu wycieczkę zagraniczną przysługują diety z tytułu podroży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

W którym roku wspólnicy powinni wykazać przychód do opodatkowania dotyczący czynszu za 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać spisu z natury, w związku z zakończeniem działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy prowizje i odsetki od kredytu do dnia oddania środka do używania zwiększają wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wypłata odszkodowania podlega opodatkowaniu ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć dochód małoletniego dziecka uzyskany ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak opodatkować nabycie udziałów w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wykonanie usługi pokazu elektrycznego wyłącza możliwość opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować faktury korygujące dotyczącą sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy spółka Polska prowadzi zakład na terenie Niemiec w myśl umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy laminat z dwóch różnych tworzyw sztucznych należy traktować jako opakowanie wielomateriałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik podczas przerwy może opuścić zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy pracownik przywrócony do pracy nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego za cały okres pozostawania bez pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy określony system czasu pracy można wprowadzić jedynie dla części zakładu pracy, grupy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy od prezentów przekazanych klientom należy sporządzić informację PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinna być formułowana opinia skarbnika powinna z protokołu z rozliczenia wyników inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne