Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ podatkowy np. Burmistrz Miasta A może udostępnić informacje dotyczące przedmiotów opodatkowania (gruntów, budynków, budowli), które wykazał dany podatnik w złożonej deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości, jeżeli inny organ podatkowy tj. Burmistrz Miasta B złoży wniosek o udostępnienie takiej informacji, powołując się na zapisy Ordynacji podatkowej art.82b,182, 298, 299? W jakim trybie i terminie należy rozpatrzyć taki wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?