Questions and answers

W jaki sposób gmina powinna przekazać szkole zamortyzowane w całości zestawy komputerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jaki sposób należy postąpić, jeśli w wyniku błędnie wprowadzonej deklaracji powstała nadpłata?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży własnych książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy w tytułu szkolenia pracowników innej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatek na polisę ubezpieczeniową samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie ująć w przychodach odszkodowanie wypłacone w związku z naprawą powypadkową samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kominek z płaszczem wodnym jest niskoemisyjnym źródłem ciepła?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy możliwe jest wydzielenie udziału Skarbu Państwa ze wspólnoty gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2013 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy pracodawca może sfinansować niepełnosprawnemu pracownikowi telefon komórkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2013 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy pracodawca może wprowadzić dozorcom równoważny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaki dokładnie zakres robót mieści się pod tytułem "specjalności architektonicznej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2013 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo oskładkować umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy opłacić składki ZUS od umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy rozpoczyna się kolejny okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób PINB powinien pouczyć podejrzanego o jego prawach i obowiązkach, tak aby spełniało to wymagania sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Czy dopuszcza się oznakowanie rysunków faksymile?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2013 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy inwestycja polegająca na budowie pionowych pomp ciepła wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2013 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy wartość otrzymanego nieodpłatnie oprogramowania stanowi przychód a amortyzacja koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie usługi wymienione w mpzp można zaliczyć do usług podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Na podstawie jakiego przepisu można przywrócić grunty do produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2013 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy darowizna na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podlega odliczeniu od dochodu przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dochody ze sprzedaży nieruchomości należy potraktować jako dochody przypisane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy dochodzi do WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można rozpocząć amortyzację laptopa bez jego faktycznego wydania do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy można sprzedać samochód osobowy ze stawką ZW po upływie pół roku użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy pobrać zryczałtowany podatek od przychodów uzyskanych z najmu grodzic stalowych od firmy z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną z tytułu przeznaczenia składnika majątku na potrzeby osobiste wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na podstawie otrzymanej faktury podatnik może w deklaracji VAT-7 rozpoznać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może ustalić pracownikom pracę od środy do niedzieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy trzeba naliczyć podatek VAT przy sprzedaży ciągnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wykonywane przez spółdzielnie czynności mieszczą się w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy wypadek, do którego doszło wskutek utraty przytomności przez pracownika może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak amortyzować samochód specjalny mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie są zasady opodatkowania VAT sprzedaży przez Internet gry na telefon komórkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła otrzymanie premii technologicznej na spłatę kredytu technologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy opodatkować najem nieruchomości w Polsce kontrahentowi z Cypru?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się przedsiębiorca, który kupuje wierzytelności celem ich wyegzekwowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać faktura za usługę transportową wystawiona przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty związane z polisą ubezpieczeniową obowiązującą w latach 2014-2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ująć w ewidencji instytucji kultury upominki przekazane z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak właściwie dokumentować sprzedaż ubezpieczenia kosztów rezygnacji jako procentową kalkulację ceny wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób pracownik powinien udokumentować pracodawcy okresy zatrudnienia przebyte za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszt nabycia sprzedanych udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne